Kreative kræfter på øerne modtager kunststøtte

02.12.2019
Øernes Kunstfond, som er den ene af de Regionale Kunstfonde, har netop uddelt den anden runde af puljemidler. Fonden støtter i alt 17 stærke og inspirerende projekter, der skal sætte endnu mere gang i kulturelt iværksætteri på de danske øer.

Digitale vejvisere, der formidler kunst på Fyn, forretningsudvikling og samarbejde med turismeerhvervet i kunsthåndværkersektoren på Bornholm, og kunster-bogmarkeder i både supermarkeder og naturen.

Det er bare nogle få eksempler på projekter, der netop har modtaget støtte fra Øernes Kunstfonds anden uddelingsrunde, som fonden har haft ansvaret for.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Kunsten og entreprenørskabet lever i bedste velgående på de danske øer – og det er enormt positivt, at Øernes Kunstfond nu spiller en aktiv og positiv rolle med støtten til de mange spændende projekter. Vi ved, at kunst i høj grad kan være med til at udvikle vores lokalsamfund, og derfor giver det uden tvivl god mening at investere specifikt i kunsten, kulturen og vores virksomheder uden for hovedstadsområdet."  

Formand for Øernes Kunstfond, Mette Blum Marcher, siger:

”I denne omgang har Øernes Kunstfond støttet 17 spændende og nytænkende projekter inden for de kreative erhverv. Vi er stolte af at kunne støtte så mange vidt forskellige projekter, der alle viser en stor kvalitet og grad af nytænkning i krydsfeltet mellem kunst og erhvervsliv på de danske øer. I fondens bestyrelse håber vi, at årets uddeling vil inspirere endnu flere kreative kulturskabere på øerne til at søge midler næste år, så hvis man har en god idé og bare ikke kan lade være med at kaste sig ud i kunsten og kulturen, så er det måske dig, vi venter på."

Øernes Kunstfond ser allerede nu frem mod næste ansøgningsrunde, og kunstfonden afholder derfor et såkaldt "Matchmaking-arrangement" torsdag den 12. december 2019 på "Anarkist" i Odense. 

Eksempler på støttede projekter:

"LYT TIL KUNSTEN", Fyn, 350.000 kroner

Overalt på Fyn er der spændende kunstværker. Nogle er markante, mens andre er uanselige og næsten usynlige. Fælles for dem er, at de savner formidling. Med projektet "Lyt til Kunsten" skal der skabes professionelt producerede lydfortællinger til en række udvalgte kunstværker i det offentlige rum. Lydfortællingerne bliver suppleret med digitale vejvisere/bykort, som ligger tilgængeligt på den gratis kunst-app "Vizgu". Firmaet "Vizgu" er erhvervspartneren i projektet, som stiller deres teknologi til rådighed for projektet.

Udvikling af potentiale i World Craft Region Bornholm - kompetenceløft til øens kunsthåndværkere, Bornholm, 165.000 kroner

I 2017 blev Bornholm hædret med titlen som "World Craft Region" af World Craft Council. Med afsæt i titlens potentiale er øens aktører nu gået sammen om at skabe udvikling i kunsthåndværkerbranchen, og på baggrund af interviews med kunsthåndværkere på øen og erfaringsudveksling med Irland er der fundet en ny model for kompetenceudvikling. Formålet med projektet er at skabe et kompetenceudviklingsforløb for Bornholms Kunsthåndværkere, og planen er, at konceptet kan udbredes til andre dele af Danmark. 

"One Thousand Books 2020", Roskilde, 200.000 kroner

"OTB" er et firedages event om kunst i bogform. Programmet består af et symposium i et historisk skovområde, et kunstnerbogsmarked i et supermarked og nye stedspecifikke kunstværker begge steder. Formålet med "OTB" er at fremme kendskabet til kunstnerbøger i Danmark, skabe nye forbindelser mellem kunstnere, forlag og publikum og øge udbuddet af internationale kunstbøger i Danmark. 

"Luminis - smukt lys på Egeskov", Fyn, 50.000 kroner

En nyskabelse på Fyn for samarbejde mellem lokale kunstnere og undervisningsinstitutioner, og alle, der er en del af projektet, arbejder med lys- og lydinstallationer, som er eventens tema. En tæt kobling mellem kunsten og erhvervslivet bliver sikret ved at invitere erhvervslivet ind, hvor kunstnere præsenterer deres kunst. Egeskov på Fyn danner rammen om det kunstneriske showroom.

Øernes Kunstfond modtog i denne anden ansøgningsrunde i alt 31 ansøgninger, og 17 projekter har fået den gode nyhed om, at de modtager støtte fra fonden. Samlet set blev der søgt om tilskud for i alt 6,7 millioner kroner, og der blev uddelt midler for i alt 2,8 millioner kroner.  

Læs mere om de 17 projekter

Læs mere om Regionale Kunstfonde  

Yderligere oplysninger:

Fondssekretær for De Regionale Kunstfonde Sabrina Højbjerg, tlf.: 33 95 42 00

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 (for kulturminister Rasmus Prehn)

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 28. januar 2020