Afgørelse vedrørende dispensation fra Boxer A/S

Radio- og tv-nævnet har den 23. marts 2020 modtaget en anmodning fra Boxer A/S (herefter benævnt Boxer) om dispensation fra kravet om, at distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) skal være påbegyndt senest den 4. april 2020. Boxer understregede i den forbindelse, at en dispensation også vil indebære en dispensation fra den forudsatte kanalplan i henhold til tilladelsens bilag 1.

Radio- og tv-nævnet har taget stilling til sagen og finder, at der kan dispenseres fra kravet om, at Boxer skal påbegynde distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 Mhz senest 4. april 2020 således, at starttidspunktet for distributionen ændres til den 2. juni 2020. Nævnet tager således foreløbigt til efterretning, at det ikke vil være muligt for Boxer at implementere den i tilladelsen forudsatte kanalplan før efter den 4. april 2020.

Opdateret 01. april 2020