Orientering om fusionen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.

Boxer TV A/S har ved mail af 16. januar 2019 fremsendt orientering til Radio- og tv-nævnet om den planlagte fusion mellem SE a.m.b.a.

Radio- og tv-nævnet godkender overdragelsen af Boxer til det kommende nye andelsselskab
Norlys a.m.b.a. i forbindelse med fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a.

Godkendelsen er betinget af, at opfyldelsen af vilkårene og forpligtelserne i tilladelsen – med
de ændringer, som allerede er givet af Radio- og tv-nævnet - i det hele vil fortsætte uændret –
ligesom godkendelse er betinget af overholdelsen af vilkårene for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
godkendelse af fusionskontrollen.

Opdateret 02. juli 2019