Ansøgning om anvendelse af forskellige kanalplaner i forbindelse med gennemførelse af transitionen

Energistyrelsen har ved mail af 5. april 2019 oversendt ansøgning fra Boxer TV A/S (herefter
benævnt Boxer TV) om at anvende forskellige kanalplaner frem mod 3. april 2020 for
at gennemføre transitionen som beskrevet i afsnit 11.4 i Radio- og tv-nævnets udbud af
20. december 2017 af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til Nævnets godkendelse.

Radio- og tv-nævnet godkender anvendelse af de forskellig kanalplaner frem mod
3. april 2020 som følge af gennemførelsen af transitionen.

Opdateret 29. januar 2020