Afgørelse vedrørende Boxer TV A/S's henvendelse om pris- og pakkeændringer (september)

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af 3. september 2019 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2020 planlægger at hæve priserne på en række produkter.

Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 20,34 kr. til 20,43 kr. til efterretning.

Opdateret 04. november 2019