Afgørelse vedrørende Boxer TV A/S's henvendelse om pris- og pakkeændringer (juni)

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af 19. juni 2019 oplyst, at Boxer vil foretage pris- og pakkeændringer, idet ”History” og ”ID-Investigation Discovery” udgår for at gøre plads til ”National Geographic Channel” og ”Xee” samt at prisen på Boxer Max hæves.

Radio- og tv-nævnet tager oplysningerne til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 19,88 kr. til 20,34 kr. til efterretning.

Opdateret 04. november 2019