Afgørelse vedrørende henvendelse om ændring af priser

Boxer TV A/S har ved brev af 26. september 2018 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2019 planlægger at hæve priserne på en række produkter.

Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, hvorefter den gennemsnitlige
pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 18,95 til kr. 19,70 pr. 1. januar 2019.

Radio- og tv-nævnet noterer sig, at abonnementsprisen på Boxer Flex ændres fra kr. 80,00
til kr. 88,00 pr. måned.

Opdateret 05. juli 2019