Boxers forpligtelser vedrørende "high-pay" kanaler

Den 14. oktober 2016 anmodede Radio- og tv-nævnet af egen drift Boxer TV A/S om en redegørelse vedrørende Boxers opfyldelse af forpligtelserne vedrørende andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud.

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at Boxer ikke udbyder tv-pakker, som indeholder både ”high-pay” kanaler og andre, dvs. billigere tv-kanaler, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud, ikke udgør mere end 25 pct. af Boxers samlede kapacitet målt i båndbredde, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 5.  

Opdateret 24. juni 2019