Boxer TV A/S’ anmodning om ophævelse af forpligtelsen til at lancere mobil-tv via DTT

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 9. februar 2017 til Radio- og tv-nævnet ansøgt om ophævelse af sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT.

Boxer TV A/S har i sin ansøgning anført, at forpligtelsen ikke længere er relevant, idet det sædvanlige tv-signal i stigende grad kan modtages også via mobile enheder, hvilket vil opfylde hensigten bag det relevante udbudsvilkår, mens der ikke længere er udsigt til, at der udvikles en særskilt transmissions-teknologi til mobil-tv.

Kammeradvokaten har i relation til Boxer TV A/S’ tidligere henvendelser vedrørende anmodning om ophævelse og udskydelse af forpligtelsen udtalt, at det vil være i strid med EU-udbudsreglernes grundlæggende formål, hvis en forpligtigelse til at levere en ydelse på en bestemt teknologi opretholdes, når markedet er gået bort fra den pågældende teknologi.

Der er fortsat ikke udviklet en teknologi til mobil-tv via DTT-nettet, og der er ingen efterspørgsel herefter. På den baggrund og sammenholdt med den korte tid, som er tilbage af tilladelsens levetid, er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at nævnet ikke bør fastholde Boxer i forpligtelsen til at lancere mobil-tv i den distributionsteknologi.

Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT-nettet bør ophæves.

Opdateret 24. juni 2019