Kanaludskiftning

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 22. september 2016 orienteret Radio- og tv-nævnet om en kanalændring, idet tv-kanalen National Geographic Channel udskiftes med tv-kanalen ID Discovery .Ændringerne påvirker efter Boxers opfattelse ikke opfyldelse af tilladelsens vilkår.

Radio- og tv-nævnet tog ved afgørelse af 28. november 2016 oplysningen om kanalændringen til efterretningen, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om mangfoldighed

Afgørelse - Kanaludskiftning

28. november 2016

Opdateret 24. juni 2019