Henvendelse om ændring af priser mv.

Boxer TV A/S (Boxer) har ved brev af 12. juli 2016 orienteret Radio- og tv-nævnet om, at Boxer pr. 1. januar 2017 planlægger at gennemføre en række prisændringer.

Radio- og tv-nævnet tager den planlagte prisændring til efterretning, hvorefter den gennemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 19,75 til kr. 19,84 pr. 1. januar 2017.

Opdateret 24. juni 2019