Forlængelse af udskydelse af lanceringen af mobil-tv

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 5. december 2014 anmodet Radio- og tv-nævnet om yderligere tilladelse til at udskyde sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt om fortsat at kunne anvende MUX til distribution af HD-kanaler.

Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om at forlænge udskydelsen af forpligtelsen til at lancere mobil-tv i yderligere to år indtil 1. juli 2017, men forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX består fortsat. Samtidig blev der givet Boxer forsat indtil videre tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler.

Opdateret 24. juni 2019