Lancering af nye temapakker

Boxer TV A/S har ved brev af 19. april 2013 anmodet Radio- og tv-nævnet om lancering af tre nye temapakker.

Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om en lancering af tre nye temapakker herunder en justering af det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,88 til 3,65 samt en gennemsnitlig pris pr. kanal fra 18,80 til 18,47.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019