Ibrugtagen af MUX6

Boxer TV A/S har ved brev af 5. juli 2013 oplyst, at Boxer i forbindelse med ibrugtagningen af MUX 6 ultimo september 2013 planlægger en række ændringer, som Boxer vil orientere Radio- og tv-nævnet om.

Radio- og tv-nævnet tog anmodningen om ibrugtagningen af MUX 6 med fem HD-kanaler til efterretning, idet det blev bemærket, at anvendelsen af HD-kanaler i MUX 6 er midlertidig og at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til aktivt at arbejde med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB T2 Lite ligeledes består.

Desuden imødekom Radio- og tv-nævnet anmodningen om distributionen af TV 2 Fri og ændring af Canal  8 herunder justering af Boxers gennemsnitlige kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3.70 samt ændret gennemsnitlige pris pr. kanal fra kr. 18,47 til kr. 18,28.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019