Distribution af Canal8

Boxer TV A/S har ved brev af 12. maj 2012 oplyst,at Boxer planlægger at påbegynde distribution af tv-kanalen Canal8 fra 1. august 2013. Boxer anmodede herefter om Radio- og tv-nævnets godkendelse.

Radio- og tv-nævnet tog orienteringen om distribution af Canal8 fra 1. august 2013 til efterretning, idet det forudsættes, at Boxer fortsat overholder bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om udbud af kanaler, et varie-ret programudbud, programpakker m.v.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019