Regulering efter forbrugerprisindekset

Boxer TV A/S har ved brev af 12. september 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om en regulering af den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter forbrugerprisindekset, således at den gennemsnitlige pris efter punkt 13 i tilladelsen ændres fra kr. 17,21 til kr. 18,96.

Radio- og tv-nævnet godkendte principperne for reguleringen efter forbrugerprisindekset og tog ændringen til efterretning, således at den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne efter punkt 13 i tilladelsen ændres fra kr. 17,21 til kr. 18,96.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019