Ophævelse af forpligtelsen til at sende mobil-tv via DVB-H-Standarden

Boxer TV A/S har ved brev af 27. april 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv via DVB-H-standarden i MUX 6 ophæves.

Radio- og tv-nævnet fandt, at Boxer fritages for forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv via DVB-H standarden i MUX 6. Forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 består i øvrigt uændret men udskydes dog i tre år til 1. juli 2015.

Boxer får indtil videre tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler. Dette er dog under forudsætning af, at vilkårene om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3-5 overholdes.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes i sin fulde længde neden for.

Opdateret 24. juni 2019