Justering af det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke

Boxer TV A/S har ved brev af 6. juni 2012 anmodet Radio- og tv- nævnet om en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,67 til 3,76 som følge af Boxers lancering af yderligere to små tv-pakker som en udvidelse af Boxers eksisterende udbud af tv-pakker.

Radio- og tv-nævnet imødekom Boxers anmodning om en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,67 til 3,76 som følge af lanceringen af to nye tv-pakker - Boxer TV 2-pakken og Flex4-pakken.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019