Godkendelse af kanalændringer

Boxer TV A/S har ved brev af 21. september 2012 oplyst, at Boxer planlægger med virkning fra henholdsvis 1. januar 2013 og 1. juli 2013 at udskifte tv-kanalen Star! med TV3 og tv-kanalen Canal+ Hits med TV3 Puls.

Boxer anmoder i brevet Radio- og tv-nævnet om at godkende disse ændringer.

Radio- og tv-nævnet tog orienteringen om ændringen af kanaludbuddet og deraf følgende ændring i pakketeringen til efterretning.

Det forudsættes,at Boxer fortsat overholder tilladelsens vilkår om antal kanaler, et varieret programudbud samt gennemsnitlige pris pr. kanal, der udbydes i programpakker m.v.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Bemærk, at der er ikke tale om den komplette afgørelse, men om en version af afgørelsen, der ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Opdateret 24. juni 2019