Ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland

Boxer TV A/S har ved brev af 13. november 2012 anmodet Radio- og tv-nævnet om tilladelse til ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland.

Radio- og tv-nævnet godkendte ændringen af kanalanvendelsen på Vestsjælland, således at kanal 60 ændres til kanal 48.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019