Sponsorering og produktplacering

On-demand audiovisuelle medietjenester skal overholde en række regler om sponsorering og produktplacering.

Reglerne findes i radio- og fjernsynsloven og bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Mange af reglerne er de samme som reglerne om reklamer i radio og fjernsyn.

De vigtigste regler for sponsorering og produktplacering i on-demand audiovisuelle medietjenester sammenfattes her:

Sponsorering

Det skal tydeligt fremgå, at et program i en on-demand audiovisuel medietjeneste er sponsoreret.

Sponsors navn, logo eller andet mærke skal derfor fremgå ved programmets begyndelse og/eller slutning (f.eks. rulletekster). Angivelserne af sponsornavn, logo eller andet mærke må ikke forekomme i selve programmet.

  • Angivelsen af sponsorer kan finde sted i form af bevægelige billeder indeholdende sponsors navn, logo, produkt eller tjenesteydelse.
  • Der må ikke gennem en sponsorering og identifikation af sponsor fremmes receptpligtige lægemidler.
  • Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på udbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.
  • Et sponsoreret program må ikke tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter eller tjenesteydelser.
  • I konkurrencer, hvor sponsors produkt indgår som præmie, må præmien kun vises og omtales på en kort og neutral måde.
  • Programmer i on demand-audiovisuelle medietjenester må ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.
  • I on demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.

Produktsponsorering

Ved produktsponsorering forstås medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program, hvor ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden modydelse i forbindelse hermed.

  • Produktsponsorering er som udgangspunkt lovligt.
  • Der sondres mellem produktsponsorering hvor varen, tjenesteydelsen eller varemærket har en betydelig værdi/ikke har betydelig værdi.
  • Reglerne om produktsponsorering er ens for fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester. Du kan finde reglerne om produktsponsorering her.

Produktplacering

Ved produktplacering forstås visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod betaling eller anden modydelse.

Opdateret 01. marts 2023