Regler for reklamer, sponsorering og produktplacering

Radio- og tv-nævnet behandler klager over reklamer, sponsorering og produktplacering med udgangspunkt i Radio- og fjernsynsloven samt reklamebekendtgørelsen

Find lovgivning på medieområdet herunder Radio- og fjernsynsloven samt reklamebekendtgørelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

Hvem er omfattet af reglerne - audiovisuelle medier

Traditionelt radio og tv

Udbydere af traditionelt tv (virksomheder og personer) er omfattet af reglerne uanset, hvordan programmerne fordeles til seerne. Traditionelt tv udsendt via platforme som internettet kan derfor også være omfattet.

Traditionelt tv betegnes også som lineære tjenester. Der er tale om audiovisuelle tjenester, som modtages passivt. Tjenesten, for eksempel en tv-kanal, har programsatte udsendelser på faste tidspunkter, og man skal ikke aktivt tilvælge enkeltprogrammer.

Radio er omfattet af reglerne, når det udsendes via almindelig broadcast (FM eller DAB). Det samme gælder kabel- og satellitradiostationer, som er registreret hos Radio- og tv-nævnet. Internetradio er således ikke omfattet af reglerne.

On demand-tjenester

Udover traditionelt radio og tv er de udbydere af internettjenester, der tilbyder brugerne tv-lignende programmer på et tidspunkt, brugeren selv har valgt (on demand), omfattet af reglerne.

On demand-tjenesterne betegnes også som ikke-lineære tjenester. Der er tale om audiovisuelle tjenester, der ikke er programsat. Brugerne tilvælger selv aktivt on demand: hvad de vil se eller høre, og hvornår de vil se eller høre det.

Forudsætningerne for, at on demand-udbyderen er omfattet af reglerne, formuleres i radio- og fjernsynsloven således, at der skal være tale om:

  • en audiovisuel medietjeneste, der udbydes (…) med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt”,
  • at programmerne skal modtages ”på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen”, og
  • at tjenestens hovedformål skal være ”at udbyde informerende, underholdende eller oplysende billedprogrammer med eller uden lyd til almenheden via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet”.

Sager der behandles af Radio- og tv-nævnet

Det er værd at bemærke, at Radio- og tv-nævnet kun har kompetence til at behandle sager vedrørende udbydere etableret i Danmark. Det er derfor ikke afgørende, hvilket sprog udsendelsen sendes på. 

Radio- og tv-nævnet behandler følgende typer sager, som du kan læse mere om her:

Radio og tv-nævnet har udarbejdet et sæt retningslinjer for reklameafbrydelser. Retningslinjerne, som du kan finde via linket neden for, beskriver den praksis, Radio- og tv-nævnet har anlagt vedrørende placering af reklameblokke eller sponsorskilte mellem programmer.

Opdateret 21. september 2022