Produktsponsorering

Sondring mellem produktplacering og produktsponsorering

Det er vigtigt at sondre mellem produktsponsorering og produktplacering.

Der er tale om produktplacering, når en vare eller lignende mod betaling eller anden modydelse vises eller omtales inde i et program som led i programmets handling. Læs mere om reglerne om produktplacering her.

Visning eller omtale af et produkt eller en vare m.v. uden betaling eller anden modydelse herfor betragtes derimod som produktsponsorering. Der skelnes mellem to typer produktsponsorering, som skal opfylde nedenstående regler.

Reglerne gælder for alle tv-stationer og on demand-udbydere. 

Type 1 - Varen m.v. har ingen betydelig værdi

Herfor gælder følgende regler:

  • Varen, tjenesteydelsen eller varemærket har ingen betydelig værdi (residualværdi, dvs. værdien udover den for udbyderen sparede udgift)
  • Hverken udbyderen eller hertil knyttede personer må have modtaget betaling eller anden modydelse for at medtage/henvise til varen, tjenesteydelsen eller varemærket
  • De almindelige sponsoreringsregler skal være overholdt. Se reglerne om sponsorering her
  • Visse krav om diskriminationsforbud og børnebeskyttelse fra reglerne om produktplacering skal overholdes. Se reglerne om produktplacering her

Type 2 - Varen m.v. har en betydelig værdi

Herfor gælder følgende regler:

  • Varen, tjenesteydelsen eller varemærket har en betydelig værdi (residualværdi, dvs. værdien udover den for udbyderen sparede udgift)
  • Hverken udbyderen eller hertil knyttede personer må have modtaget betaling eller anden modydelse for at medtage/henvise til varen, tjenesteydelsen eller varemærket
  • Denne type produktsponsorering må kun forekomme i spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt film og serier produceret til fjernsyn/on demand-audiovisuelle medietjenester, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer (bortset fra programmer til mindreårige) 
  • Reglerne om produktplacering skal være overholdt. Se reglerne om produktplacering her
Opdateret 15. marts 2023