Regler om reklamer

On-demand audiovisuelle medietjenester skal overholde en række regler om reklamer.

Reglerne findes i radio- og fjernsynsloven og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Mange af reglerne er de samme som reglerne om reklamer i radio og fjernsyn.

De vigtigste regler for reklamer i on-demand audiovisuelle medietjenester sammenfattes her: 

Regler om identifikation og placering:

 • På on-demand audiovisuelle medietjenester skal der foretages en tydelig angivelse af reklamer.
 • Reklamer i on-demand audiovisuelle medietjenester kan placeres inde i et program eller i tilknytning til programmet.
 • De almindelige regler vedrørende skjult reklame gælder også for on-demand audiovisuelle medietjenester. Se afsnittet herom under regler for reklamer, identifikation og placering.
 • Reklamers omfang er ikke reguleret for on-demand audiovisuelle medietjenester.

Regler for reklamers indhold:

De almindelige regler som gælder for radio og fjernsyn om reklamers indhold -bl.a. krav om reklamers lovlighed og forbud mod diskrimination - gælder også on-demand audiovisuelle medietjenester.

Reglerne er også de samme som for radio og fjernsyn med hensyn til reklamer for lægemidler og sundhedsydelser og tobaksprodukter.

De vigtigste regler om reklamers indhold, som særligt gælder for on-demand audiovisuelle medietjenester, er følgende:

 • Reklamer i on-demand audiovisuelle medietjenester må ikke tilskynde til adfærd, der kan være til skade for sundheden eller for sikkerheden eller tilskynde til adfærd, der kan være til stor skade for miljøbeskyttelsen.
 • Reklamer for alkohol må i on-demand audiovisuelle medietjenester ikke være rettet specifikt mod mindreårige eller tilskynde til umådeholden indtagelse af sådanne drikkevarer.

Regler om beskyttelse af mindreårige

For at beskytte mindreårige i forbindelse med reklamer i on-demand audiovisuelle medietjenester er det i lovgivningen beskrevet, at reklamerne på dette medie...

 • ikke må skade mindreårige på fysisk eller moralsk vis,
 • ikke direkte må tilskynde mindreårige til at købe eller leje et produkt eller en tjenesteydelse ved at udnytte deres manglende erfaring eller deres godtroenhed,
 • ikke direkte må opfordre dem til at overtale andre personer til at købe de varer eller tjenesteydelser, der reklameres for,
 • ikke må udnytte mindreåriges særlige tillid til andre personer og
 • ikke uden grund må vise mindreårige i farlige situationer.
Opdateret 01. marts 2023