Produkter/ tjenesteydelser

Særlige regler for reklame for specifikke produkter og tjenesteydelser

Alkohol

Reklamer for alkohol må i radio og fjernsyn ikke:

  • henvende sig til mindreårige og vise mindreårige, der indtager alkohol
  • forbinde indtagelse af alkohol med øgede fysiske præstationer eller bilkørsel
  • skabe det indtryk, at indtagelse af alkohol giver større succes på det sociale eller seksuelle område
  • antyde, at alkohol har terapeutiske egenskaber, virker stimulerende, beroligende eller kan bruges til at løse personlige konflikter med
  • tilskynde til umådeholden indtagelse af alkohol eller fremstille afholdenhed i et negativt lys
  • lægge særlig vægt på et højt alkoholindhold som en positiv kvalitet ved varen

Reklamer for alkohol må i on demand-audiovisuelle medietjenester ikke:

  • være rettet specifikt mod mindreårige
  • tilskynde til umådeholden indtagelse af sådanne drikkevarer

Lægemidler og sundhedsydelser

Reklamer for lægemidler og sundhedsydelser må i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester:

  • kun udsendes efter reglerne i lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser eller regler fastsat i medfør heraf. Det betyder bl.a., at der ikke må reklameres for receptpligtig medicin og sundhedsydelser, og at reklamer for ikke-receptpligtig medicin skal give seeren en række oplysninger om produktet.

Der må heller ikke gennem en sponsorering og identifikation af sponsor fremmes receptpligtige lægemidler (læs mere om reglerne for sponsorering her).

Arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger mv.

Der må i fjernsyn:

Tv-stationer må heller ikke udsende programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier eller af religiøse bevægelser (læs mere om reglerne for sponsorering her).

Tobaksprodukter

Der må i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester:

  • ikke reklameres for tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.

Programmer må heller ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning (læs mere om reglerne for sponsorering her).

Opdateret 05. maj 2021