Projektstøtte til nyhedsmedier (Innovationspuljen)

Næste ansøgningsfrist til Innovationspuljen er den 2. september 2024 kl. 14.00.

Projektstøtte ydes til trykte nyhedsmedier, til skrevne internetbaserede nyhedsmedier og til nyhedsmedier med nyhedsindhold i form af levende billeder, lyd m.v. i form af tilskud til etablering af nye nyhedsmedier og udvikling af eksisterende nyhedsmedier.

Innovationspuljen kan søges to gange om året. Ansøgningsfristerne offentliggøres her på hjemmesiden, og ansøgningsmaterialet samt ansøgningsskemaet offentliggøres på hjemmesiden omkring fire uger før ansøgningsfrist.

Det er Medienævnet, der vurderer og træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om innovationstilskud.

Der kan ansøges om to forskellige typer af tilskud i Innovationspuljen:

  • Etableringstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor et nyt, selvstændigt nyhedsmedie etableres.
  • Udviklingstilskud kan ydes til forundersøgelser eller projekter, hvor der gennemføres udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold.

Se liste over tilskudsmodtagere

Opdateret 09. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen