Medienævnet

Medienævnet er nedsat af kulturministeren og består af syv medlemmer.

De syv medlemmer repræsenterer tilsammen ekspertise inden for nyhedsformidling, driftsøkonomi, mediemarkedet, journalistisk innovation, medieforbrug samt mediernes demokratiske funktion og teknologiske udvikling.

Medienævnets opgaver 

Medienævnet behandler ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte, tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier samt saneringsstøtte i henhold til lov og bekendtgørelse om mediestøtte.

Nævnet fører endvidere tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og vilkår for tilskud.

Opdateret 05. oktober 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen