Sponsorering af foromtaler

Radio- og tv-nævnet foretog i marts 2010 en høring om fortolkning af reglerne om sponsorering af programmer i radio, tv og on demand-audiovisuelle medietjenester i forhold til kreditering af foromtaler af kommende programmer.

Radio- og tv-stationer samt udbydere af on demand-audiovisuelle medietjenester fik i denne forbindelse lejlighed til at fremkomme med bemærkninger. Høringsfristen var den 31. marts 2010.

Download høringsbrevet i pdf-format

Radio- og tv-nævnet modtog i alt to høringssvar. Disse blev afgivet af henholdsvis DR og TV 2.

Nævnet har efterfølgende på sit møde den 22. juni 2010 afgivet svar om sponsorering af foromtaler.

Læs mere om svaret omhandlende sponsorering af foromtaler

Opdateret 10. maj 2021