Regler for sponsorering

Radio– og tv-nævnet behandler sager om sponsorering af og produktplacering i programmer.

Hvornår er der tale om et sponsoreret program?

Der er tale om et sponsoreret program, hvis en udbyder af radio, fjernsyn eller en on-demand audiovisuel medietjeneste modtager et direkte eller indirekte tilskud fra en person eller virksomhed til finansieringen af et program for derigennem at fremhæve giveren eller dennes produkter mv.

Giveren er altså sponsor for programmet, hvis den har givet et tilskud i form af et vederlag eller vederlagsfrit har stillet produkter, f.eks. tøj, biler mv. til rådighed for produktionen af programmerne, eller har ydet en vederlagsfri tjenesteydelse, f. eks. udført en opgave i forbindelse med programmet uden at modtage betaling herfor.

Hvad er forskellen på sponsorering og reklamer?

Forskellen på sponsorering og reklamer er, at der ved sponsorering gives et tilskud til finansieringen af et program, i modsætning til en reklame, hvor virksomheden udelukkende betaler en radio- eller tv-station for at reklamere for virksomheden.

Se Radio- og tv-nævnets vejledningsvideo om reglerne for sponsorering

Er gaver sponsorering?

Gaver anses ikke for at være sponsorering, så længe disse ikke er omfattet af reglerne om produktsponsorering.

Hvornår er sponsorering tilladt?

Sponsorering er som udgangspunkt tilladt, såfremt visse nærmere regler overholdes. Du kan læse mere om kravene til oplysning om sponsor her eller få uddybet reglerne om det sponsorerede program her.

Hvornår er der tale om produktplacering, og er det lovligt?

Produktplacering er som udgangspunkt ulovligt. Der gælder dog en række undtagelser for programtyper, hvor produktplacering er tilladt. Under produktplacering forstås visning/omtale af en vare eller lign. mod en eller anden modydelse inde i et program som led i programmets handling. Læs mere om reglerne om produktplacering her.

Hvis en vare eller lign. derimod vises/omtales, uden at der er ydet nogen modydelse, er der ikke tale om produktplacering, men om produktsponsorering. Se reglerne for produktsponsorering her.

Høring om sponsorkrediteringer

Radio- og tv-nævnet har foretaget en høring om fortolkning af reglerne om sponsorering af programmer i radio, tv og on demand-audiovisuelle medietjenester.

Læs mere om høringen

Opdateret 05. maj 2021