Projektafslutning

På denne side kan du læse om, hvordan du aflægger regnskab og indsender afslutningsrapport når dit projekt er afsluttet.

Når du afslutter et projekt støttet af Udviklingspuljen, skal du aflægge regnskab og indsende en afslutningsrapport. 

Regnskab

Når et projekt er afsluttet, skal der aflægges regnskab. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Læs om de generelle regler for aflæggelse af regnskab her 

Afslutningsrapport

Ved afslutning af alle udviklingspuljeprojekter skal der indsendes faglig afslutningsrapport. 

Vejledning til afslutningsrapport

Afslutning af projektmodning

Ved afslutning af projektmodning skal der indsendes en erklæring.

Læs om indsendelse af erklæring 

Hvis projektet ikke fortsætter, skal der også indsendes en kort begrundelse til den faglige sagsbehandler, der er tilknyttet projektet. 

Hvis projektet ønskes at fortsættes, kan Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre søges igen. 

Udbetaling

I kan, i jeres tilsagnsbrev, læse hvordan jeres tilskud udbetales. 

Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med angivelse af sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen, når der udbetales til projektet.

Vær opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet og har ansvar for, at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lov eller administrativt fastsatte regler.

Opdateret 23. februar 2022