Ofte stillede spørgsmål

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål omkring vores COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.

Hvornår kan jeg afrapportere?

Der vil løbende blive åbnet for nye afrapporteringer. På denne side har vi samlet det fulde overblik over aktive og kommende afrapporteringer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal afrapportere, er du velkommen til at ringe ind til vores hotline på: 33 74 50 00.

Hvor kan jeg finde information om den hjælpepakke, jeg har søgt?

Hvis du har behov for at finde information om en specifik hjælpepakke, som du tidligere har søgt, har vi samlet en oversigt over vores afsluttede hjælpepakker på denne side.

Hvornår skal jeg bruge Nem-ID?

Alle ansøgninger og afrapporteringer skal signeres med NemID. Efter du har indsendt din ansøgning eller afrapportering, vil du få en kvittering med de oplysninger, som vi har registreret. Vi anbefaler, at du gemmer denne kvittering.

Hvis du søger på vegne af en forening, er det vigtigt, at du benytter foreningens NemID, da foreningens CVR-nummer og NemID skal være koblet sammen.

Ved nogle afrapporteringer vil der være krav om, at regnskabet er underskrevet. Det kan enten gøres ved brug af Penneo eller ved at printe regnskabsskemaet ud, underskrive det og scanne det ind. Vær opmærksom på, at vi kun modtager afrapporteringer, der er indsendt elektronisk.

Hvad skal jeg bruge min kvittering til?

Ved nogle puljer og ordninger vil der være krav om, at ansøger skal beholde dokumentation og kvitteringer.

Der er ikke behov for at indsende bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Kulturministeriet/ Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Hvis du har behov for yderligere information, kan du altid orientere dig i de enkelte puljebeskrivelser.

Hvad er en regnskabskyndig?

Hvis der er givet et tilskud på mellem 100.000-500.000 kr., vil der i afrapporteringen være krav om, at der er en regnskabskyndig person, der har kontrolleret regnskabet.

Den regnskabskyndige skal i sin rolle være uafhængig, og må ikke være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføring. 

Det er ligeledes et krav, at den regnskabskyndige skal have faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i §10, stk. 2:

  • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
  • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
  • Tilskuddet er anvendt efter formålet
  • Tilskudsmodtager har 'taget skyldige økonomiske hensyn’ dvs. ageret økonomisk fornuftigt
  • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Hvorfor får jeg meldingen ”Vent venligst” uden at komme videre, når jeg signerer med NemID?

Der kan være flere årsager til, at du får denne fejlmelding. Det kan være fordi, at du:

  • bruger en anden browser end Firefox eller Chrome. Prøv at udfylde ansøgningen i Firefox eller Chrome.
  • bruger dit private NemID, hvor du signerer på vegne af en forening. Prøv med foreningens NemID. Hvis ikke din forening har NemID, kan det bestilles.
  • har brugt længere end 15 minutter på at udfylde ansøgningsskemaet. Prøv at udfylde ansøgningen én gang til.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at ringe ind til vores hotline på 33 74 50 00.

Opdateret 05. oktober 2021

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00-16:00
Fredag: kl. 9:00-15:00
Lukket hver dag kl. 12:00-12:30

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer generelle spørgsmål om aktuelle COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.

Modtag nyt om COVID-19

Få direkte besked i din indbakke, hvis der sker nyt med COVID-19-hjælpepakker og afrapportering. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her