Turnénetværk Danmark – optagelse af netværksscener

Optagelse af Netværksscener til det nye Turnénetværk Danmark for voksenturneteatre for perioden sæson 2025/26 til og med 2027/28.

Kunstområde :

Frist

 • 01.07.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Scener, der ønske at vise scenekunstværker optaget på Turnénetværkslisten, kan søge om at blive optaget som netværksscene i Turnénetværk Danmark.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at medvirke til, at smallere værker kommer rundt i landet på en bæredygtig turné. For at sikre dette, optages to typer af netværksscener, der forpligter sig på at vise et bestemt antal værker i en periode på 3 sæsoner. Der gives underskudsgaranti til disse scener.

Smallere værker er værker, der er genreudvidende, som udforsker scenekunsten, som præsenterer nye æstetikker, som gentænker scenekunstens formater og som er kunstnerisk risikovillige.

Du kan søge om optagelse i den 3-årige periode, der omfatter sæson 2025/26, 2026/27 og 2027/28.

De to typer netværksscener er:

 • Ordinære turnénetværksscener (max 25 scener)

Forpligter sig til at aftage mindst 4 forskellige værker pr. sæson med underskudsgaranti.

 • Sekundære turnénetværksscener

Forpligter sig til at aftage mindst 2 forskellige værker pr. sæson med underskudsgaranti.

Der vil blive optaget op til 25 ordinære netværksscener. Der er ikke begrænsning på, hvor mange sekundære netværksscener, der optages, så længe de aftager mindst 2 forskellige værker pr. sæson og godkendes af Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Hvis en primær netværksscene ikke lever op til at kunne aftage mindst 4 forskellige værker pr. sæson som forudsat, bliver denne til en sekundær scene, såfremt der vises mindst 2 forskellige værker pr. sæson. Projektstøtteudvalget for Scenekunst vil herefter tildele den ledige plads som primær netværksscene til en sekundær netværksscene, der i ansøgningen har angivet, at de ønsker at være primær netværksscene.

Hvis en sekundær netværksscene ikke lever op til kravet om at aftage mindst 2 forskellige værker pr. sæson som forudsat, vil denne scene ikke kunne opnå underskudsgaranti i den pågældende sæson.

Størrelsesdifferentiering

Værker blive opdelt i 3 kategorier i henhold antal personer på turné. De tre forskellige kategorier vil udløse tre niveauer af underskudsgaranti af op til 75% af købsprisen, som ses nedenstående:

Små 1-2 personer på turné 15.000 (primære scener) og 10.000 (sekundære scener)
Mellem 3-7 personer på turné 20.000 (primære scener) og 15.000 (sekundære scener)
Store 8 eller flere på turné 40.000 (primære scener) og 30.000 (sekundære scener)

 

Producenter skal ved ansøgning udfylde størrelse og antal personer på turné (medvirkende, teknikere, turnéleder m.fl.).

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger hvilke scener der er primære netværksscener, og hvilke der er sekundære netværksscener i perioden. Du kan i ansøgningsskemaet angive, om du ansøger om at blive primær eller sekundær netværksscene.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst udvælger netværksscenerne på baggrund af geografisk spredning samt genrediversitet og arrangørens formidlingsmæssige erfaring, hvorfor en beskrivelse af dette (genrediversitet og formidlingsmæssig erfaring) skal indgå som bilag i ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores Tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Oplyse om du ansøger om at blive primær eller sekundær netværksscene

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Lave en kort beskrivelse af jer selv som arrangør/scene, hvilken/hvilke genrer i forventer at vise i de kommende tre sæsoner, samt beskrive jeres publikum og formidlingsmæssige erfaring.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version inden for fristen. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning - og eventuelt tilsagn - til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du går afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

Økonomi

Du kan udelukkende søge om optagelse at blive optaget som netværksscene i Turnénetværk Danmark i ved denne frist.

Bliver du optaget som netværksscene, vil underskudsgarantien du kan modtage ved køb af værker, som et forsøg, blive opdelt i 3 kategorier i henhold antal personer på turné. De tre forskellige kategorier vil udløse tre niveauer af underskudsgaranti af op til 75% af købsprisen, som ses nedenstående:

Små 1-2 personer på turné 15.000 (primære scener) og 10.000 (sekundære scener)
Mellem 3-7 personer på turné 20.000 (primære scener) og 15.000 (sekundære scener)
Store 8 eller flere på turné 40.000 (primære scener) og 30.000 (sekundære scener)

 

Producenter skal ved ansøgning udfylde størrelse og antal personer på turné (medvirkende, teknikere, turnéleder m.fl.).

For at et værk kan få udløse underskudsgaranti, skal det opføres mindst 8 gange i Turnénetværket hos mindst 4 forskellige arrangører, uanset om det er en primær eller sekundær turnénetværksscene.

Der kan ydes underskudsgaranti på op til 2 opførelser pr. værk hos en netværksscene. Underskudsgarantien kan fordeles ud på flere opførelser hos en turnénetværksscene.

Se på turneteater.dk hvilke betingelser der er for at få udbetalt underskudsgaranti fra Turnénetværk Danmark.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning i Tilskudsportalen senest medio september 2024. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.

Du finder navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter kunne se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail. 

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under 'Mine ansøgninger'.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du med sende samtlige bilag.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når du er optaget som primær eller sekundær netværksscene, kan du søge om underskudsgaranti. Dette skal du gøre hos Scenit, der administrerer ordningen for Turnénetværk Danmark. Du kan se de værker der er optaget på turnénetværkslisten i Turnénetværk Danmark på scenen.dk og Turnéteater.dk. Bookinger af værker skal ske via Turneteater.dk for at netværksscenen kan modtage underskudsgaranti.

Opdateret 31. marts 2023