Scenekunst: Deltagelse på Internationale Tanzmesse NRW 2024

Koreografer og kompagnier kan ansøge om at deltage på den danske stand på Internationale Tanzmesse NRW den 28. – 31. august 2024 i Düsseldorf. Derudover kan du søge om tilskud, hvis du er udtaget af Tanzmesse til at pitche eller at vise en forestilling som en del af det officielle program.

Frist

  22.02.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Koreografer og kompagnier, der arbejder med samtidsdans, koreografisk arbejde og performance, og som er interesserede i og har mulighed for at arbejde internationalt.

HVEM KAN IKKE SØGE?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge.

Scenekunstaktører med egen stand på Tanzmesse kan ikke ansøge om midler fra denne pulje, men henvises til puljerne ’Scenekunst: Børn, unge og voksne’ og ’Scenekunst: Internationale aktiviteter’.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst ønsker med den danske stand på Tanzmesse at:

 • Promovere og øge kendskab til professionel dansk samtidsdans, koreografisk arbejde og performance internationalt
 • styrke etableringen af netværk mellem danske institutioner og skabende kunstnere og internationale scener, partnere, institutioner og andre relevante parter inden for danse- og performancemiljøet
 • styrke international erfaring og udsyn for dansk dans, koreografisk arbejde og performance

Du kan ansøge om tilskud til at deltage på den danske fællesstand på Tanzmesse den 28. - 31. august 2024 i Düsseldorf. Hvis du er blevet udvalgt til det officielle program på Tanzmesse til f.eks. at pitche eller at vise forestilling, så kan du også søge om tilskud til det i denne pulje. 

Statens kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med JC Copenhagen, som varetager den praktiske del af de danske aktiviteter. Det omfatter betaling af deltagergebyr samt koordinering af de danske deltagere, den danske stand, det digitalt præsentationsmateriale og de øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse så som workshops og netværksaktiviteter.

Hvis du udvælges til deltagelse på standen, vil du blive kontaktet af JC Copenhagen med henblik på det videre forløb.

OBS: Der afholdes informationsmøde i Dansehallerne tirsdag den 11. juni 2024 kl. 16-18 for dem, der skal deltage i foråret 2024. På dette møde vil blandt andet tidligere Tanzmesse deltagere dele deres erfaringer.

Alle danske kompagnier og koreografer, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de sidste 3 år, har mulighed for at indgå i det digitale præsentationsmateriale, som Statens Kunstfond er afsender af. Det indebærer en kort præsentation af koreografen/kompagniet. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og en kort tekst.

Kompagnier og koreografer, der ikke ønsker at søge om deltagelse på Tanzmesse men vil indgå i det digitale præsentationsmateriale, kan tage kontakt til JC Copenhagen.

Her kan du læse mere om Tanzmesse 2024.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

I forhold til Tanzmesse lægger udvalget vægt på:

 • at du argumenterer for et relevant strategisk sigte med din deltagelse på Tanzmesse 2024, som understøtter dine/jeres samlede aktiviteter, kunstneriske profil og videre arbejde
 • at du har lyst, mod og eventuelt organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder
 • at du klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, hvor deltagelse ved Tanzmesse 2024 indgår som et element i et strategisk sigte

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst:

 • med mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • med en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • med overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • der aktivt forholder sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Projektstøtteudvalget for Scenekunst opfordrer til, at du overvejer projektets bæredygtighed i forhold til sociale og klimamæssige dimensioner. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/vaerktoejer-til-groen-omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid inden fristen gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post ekker grundet særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • angive navn på kompagni/koreograf, der skal promoveres
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret eller Tværæstetisk
 • skrive en kort tekst, hvor du beskriver din motivation for at deltage på Tanzmesse (max 2400 tegn), som omfatter:
  • Præsentation af kompagniet/koreografen
  • Præsentation af forestilling(er), du vil promovere
  • Dine forventninger til deltagelsen på Tanzmesse

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Deltagere på den danske fællesstand på Tanzmesse kan ansøge om op til 12.000 kr. pr. kompagni/koreograf til rejser og ophold.

Hvis du er blevet udvalgt til at pitche eller at vise en forestilling som en del af det officielle program på Tanzmesse, så kan du også søge om tilskud på op til 40.000 kr. til at få dækket dine udgifter gennem denne pulje.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NEM -konto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NEM-konto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NEM-konto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og inden tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med.

Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023