Refusion af kommuners udgifter i 2021 ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Refusionen kan kun søges af kommuner.

Frist

    01.04.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kommuner der har haft udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst i kalenderåret 2021.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for opsøgende scenekunst. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved opsøgende scenekunst forstås scenekunst, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se scenekunst. Det kan f.eks. være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.

Sådan vurderes din ansøgning

For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.

På produktionssiden på den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk/produktionssiden kan det ses, om en forestilling er godkendt til refusion og i hvilken periode/teatersæson refusionsgodkendelsen gælder. På produktionssiden findes også den enkelte refusionsgodkendte forestillings journalnummer, der skal anføres ved kommunens indsendelse af refusionsopgørelsen.

Se godkendte forestillinger og hvilke teatre, hvis egenproduktioner er godkendte her.

Se eventuelt vejledning for refusionsordningen her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Kommunen skal lave en opgørelse over samtlige forestillinger i nedenstående Excel-ark.
    Ældre versioner af Excel-arket accepteres ikke.
    Oversigten skal vedhæftes i originalt Excel format .
  • Revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør mere end 100.000 kr.

Hent Excel-arket her

Refusion over 100.000 kr.

I revisionserklæringen afgiver revisor en erklæring om, at den samlede opgørelse af statslig refusion for 2021 er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 

Refusion til og med 100.000 kr.

Udgør den opgjorte refusion 100.000 kr. eller derunder, skal kommunen afgive en erklæring, der er en del af ansøgningsformularen. Kommunen skal derfor ikke længere indsende en revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør 100.000 kr. eller derunder.

Kommuner, der har modtaget fremrykket refusion for 2021 på baggrund af ansøgning til fristen 21. november 2021, vil blive kontaktet direkte af Slots- og Kulturstyrelsen i 2. halvdel af februar 2022 vedr. ansøgning om resterende refusion for 2021 mv.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Der ydes 50% refusion af udgifterne, ekskl. moms.

Udgifterne skal være nettoudgifter, det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes. 

Hvornår får du svar?

For ansøgninger, der indsendes pr. 1. april 2022, kan der forventes svar senest d. 30. juni 2022. Udbetalingen vil finde sted kort efter, at tilsagnet er givet.

Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt den elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgningen behandles administrativt af Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 08. april 2022