Pulje til støtte af fribyer

Danske kommuner kan søge tilskud til litterære aktiviteter i forbindelse med fribyordningen

Kunstområde :

Frist

  • Løbende

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Danske kommuner, der er medlemmer af ICORN-netværket, og som huser en forfatter under fribyordningen, kan søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at sikre, at der også i Danmark fortsat gøres erfaringer med fribyordningen på baggrund af den ændring af lov om litteratur, som trådte i kraft 1. juli 2008.

Formålet er at støtte fribyforfatteres aktiviteter (eksempelvis kulturelle arrangementer med fokus på fribyforfatteren eller dennes værker), at støtte fribyforfatteres udgivelser på dansk og/eller hjemlandets sprog, og at støtte aktiviteter/projekter, der på anden måde er medvirkende til at gøre fribyforfattere og fribyordningen synlig.

Sådan vurderes din ansøgning

Støtten gives på baggrund af en plan og et budget for de aktiviteter, kommunen ønsker at afholde i forbindelse med sit værtskab for en fribyforfatter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I forbindelse med ansøgningen skal følgende dokumenter vedhæftes:

  • Beskrivelse af de aktiviteter, der planlægges for forfatteren (maks. 2 A4-sider)
  • Budget for aktiviteterne (maks. 1 A4-side)
  • Dokumentation for kommunens medlemskab af ICORN.

Ansøgninger, der ikke indeholder det krævede materiale, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Danske kommuner , der er værter for en fribyforfatter, kan søge om 30.000 kr. om året i støtte til forfatterens aktiviteter i forbindelse med ordningen.

Støtten på 30.000 kr. pr. år til konkrete litterære aktiviteter gives til: udgivelser, oversættelser, arrangementer, deltagelse i møder og konferencer mv. i forbindelse med fribyforfatternes ophold i kommunen.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 4 uger efter indsendelse. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering. Du kan med det samme se din ansøgning i Tilskudsportalen. Skriftlig kommunikation om din ansøgning vil foregå via din sag i Tilskudsportalen og vil ligge tilgængeligt der.

Alle ansøgere får et brev i Tilskudsportalen, når der er truffet afgørelse om tilsagn eller afslag. Herefter udbetales tilskud til NemKonto.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Udbetaling af tilsagn sker til ansøgerens NemKonto. 
Alle modtagere af tilskud skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette sker ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk under "når du har modtaget tilskud". Du skal bruge Nem-ID for at logge ind.

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgningerne behandles og afgøres af Kulturstyrelsen.

Opdateret 31. marts 2023