Open Call: Designer in The Shed Placement, Young V&A

Tilskud til et seksmåneders ophold ved Young V&A, London, England.
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen for 2025 ikke er fastlagt endnu. Fristen forventes at ligge i foråret 2025.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Frist

 • 26.02.2025, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Young V&A og Statens Kunstfond har indgået samarbejde om et nyt ophold for en ung til mid-career designer eller designgruppe, som ønsker at arbejde med et projekt inspireret af Young V&A’s samlinger og samtidig giver museets besøgende et unikt indblik i sit eller deres arbejde og designprocesser. Opholdet er rettet mod en designer eller designgruppe hvis praksis er bæredygtig og inkluderende, stærkt visuel, legende og taktil i sit udtryk og som appellerer til museets unge publikum.


Du kan ikke ansøge til:

 • Projekter som udvalget allerede har støttet

Du skal være opmærksom på:

 • Ansøgningen til Young V&A skal være på engelsk, da den også skal læses af en jury fra V&A. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig bekendt med den engelske version af opslaget og det sprog, som V&A anvender. Find den engelske version her.

Hvad er formålet med ordningen?

Designer in The Shed er et seks måneders ophold fra 2. september 2025 til 3. marts 2026 ved Young V&A i Bethanal Green, London, med mulighed for, at en ung eller mid-career designer eller designgruppe kan arbejde med et researchprojekt med udgangspunkt i Young V&A’s samlinger. Designeren eller designgruppen skal arbejde i The Shed i museets Design Gallery. Bemærk, at de præcise datoer for opholdet ikke er fastlagt endnu. 

The Shed et er selvstændigt studio space placeret midt i museets Design Gallery. Nogle af væggene i The Shed har vinduer, som kan anvendes til at vise det arbejde, som designeren udfører under opholdet og give museets besøgende en følelse af en ”live” udstilling. The Shed’s placering i museet skaber liv og inspirerer besøgende ved at give dem et sjældent indblik i et dynamisk og aktivt studio space og vise hvordan en designer arbejder.

Muligheden for et ophold i The Shed har til formål at understøtte en ung eller mid-career designers udvikling og samtidig give museets publikum et sjældent indblik i designeres arbejde. Designeren skal have en bæredygtig og inkluderende tilgang og have et stærkt visuelt, legende og taktilt udtryk, som appellerer til museets unge publikum.

Den valgte designer skal flytte sin designpraksis ind i The Shed og her skabe en visuel repræsentation af sine designværdier og -processer, som vil give museets publikum en dybere forståelse for design. Da The Shed er placeret i museets Design Gallery er det ikke muligt at arbejde med varme eller vand. 

Opholdet tilbyder en mulighed for at foretage research i Young V&A’s samlinger. I løbet af opholdet skal designeren åbne døren til The Shed i minimum to timer, to af ugens dage og her aktivt engagere sig med museets publikum. Dette kan være i form af en workshop, show-and-tell eller noget tredje. En af disse dage skal være i løbet af weekenden. 

I løbet af det seksmåneders lange ophold, vil der løbende være mulighed for at engagere sig med Young V&A’s publikum og udvikle et dybdegående projekt med Young V&A’s Design Club, et fritidsklub-tilbud for 11-14 årige. Dette vil blive understøttet af museets undervisningsteam og bidrage til designerens research såvel som designerens portfolio og workshops eller andre aktiviteter.

Endelig har samarbejdet mellem Young V&A og Statens Kunstfond til formål at understøtte og pleje den professionelle udvikling for en ung eller mid-career designer samtidig med, at båndende mellem den danske og britiske designscene styrkes. 

Der bliver efterspurgt en ung eller mid-career designer eller designgruppe med:    

 • inkluderende og bæredygtige designprocesser i hjertet af designeren eller designgruppens praksis
 • et legende og taktilt designudtryk, som vil appellere til et ungt publikum
 • en visuelt engagerende praksis, der er forståelig for et ungt publikum
 • en participatorisk, kollaborativ eller socialt engageret praksis, der anvender leg eller det legende som en måde at invitere til deltagelse 
 • en undersøgende eller research-drevet tilgang til egen praksis
 • erfaring med eller ønske om at respondere på samtidige og eller historiske samlinger
 • erfaring med eller vilje til at lære om kreativ engagering af børn og unge, særligt i alderen 11-14 år
 • villighed til at arbejde fuldtid i The Shed med eget kreativt arbejde i tillæg til det researchprojekt, der knytter sig til Young V&A’s samlinger
 • villighed til at flytte sit studio space ind i The Shed for et halvt år

Lær mere om Young V&A.

Young V&A’s vision

V&A’s vision er at opbygge en kreativ selvtillid i unge mennesker fra de er spæde og indtil de tidlige teenageår ved at udnytte potentialet i V&A’s samlinger og ekspertisen hos kreativt udøvende gennem en samlingscentreret og publikumsstyret tilgang. Museets seneste forvandling tager udgangspunkt i det forhold, at det siden 1872 har været en central kulturel ressource og et læringsrum i Østlondon. 

Visionen er drevet af et ønske om at tilbyde dynamisk, meningsfuldt og relevant indhold til unge mennesker og deres familier. Young V&A's arbejde understøttes af førende forskning i barnets tidlige udvikling og kognitiv videnskab om den kritiske rolle som læring gennem leg spiller. Endelig er der, i relation til den fjerde industrielle revolution, en voksende global anerkendelse af væsentligheden af kreative færdigheder – en opmærksomhed, der understøttes af museets fokus på anvendt kreativitet som en kritisk færdighed for fremtiden. 


Young V&A vil opnå dette med fire mål: 

 • At INSPIRERE børn og unges kreative agens gennem møder med kunst, performance og design; 
 • At STYRKE undervisere til at drive kreativ uddannelse gennem kunst, performance og design fra de tidlige år til gymnasiet, og herigennem blive en national museumsressource for kreativ uddannelse; 
 • At FORBINDE børn og unge med opfindsomheden hos designere, iværksættere, innovatører og skabere, og; 
 • At PÅVIRKE sektoren til at opbygge kreativ selvtillid gennem en inkluderende museumspraksis for børn og unge.

Hvad tilbyder Designer in The Shed Placement ved Young V&A?

 • Designer in The Shed er et seksmåneders ophold fra september 2025 til marts 2025 (den valgte designer eller designgruppe skal flytte sit eller deres studio ind i The Shed i  august 2025). Bemærk, at de præcise datoer ikke er fastlagt endnu. 
 • Tid til at udvikle egen praksis gennem V&A’s samlinger og research af museets besøgende
 • Mulighed for at foretage research i regi af Young V&A og andre af V&A’s museer
 • Mentorering og støtte til at udvikleworkshops og aktiviteter
 • Et studio space, The Shed, med adgang fra kl. 9-18 alle ugens syv dage og mulighed for at arrangere yderligere adgang 
 • Synlighed og mulighed for at udstille egen praksis i The Shed
 • Løbende sparring med museets formidlingsafdeling og Senior Producer
 • Mentoreringsmulighed med unge V&A kuratorer
 • Mulighed for at dele research og praksis med V&A residenter og tidligere designere fra Designer in The Shed Placement
 • Presse og SoMe eksponering
 • Et tilskud på DKK 73.500 (£8,500) til at dække arbejdstid
 • Et tilskud på DKK 103.800 (£12,000) til overnatning og transport, herunder fly t/r London samt udgifter til at flytte eget studio ind i The Shed
 • Et produktionsbudget som administreres af Young V&A til at dække udgifter til at sætte designeren studio op i The Shed (møbler og udstyr), materiale til rearchprojektet (workshops og endelig projektrealisering), samt formidling og dokumentation (f.eks. et læringstilbud, en film, publikation etc.)

Praktisk information

 • Den valgte designer eller designgruppe er selv ansvarlig for at arrangere bolig samt rejse inkl. flytning af studio. Young V&A vil rådgive om boligmuligheder i nærområdet
 • Statens Kunstfond udbetaler begge tilskud direkte til den valgte designer eller designgruppe
 • Produktionsbudgettet udbetales af Statens Kunstfond direkte til V&A, som vil administrere dette
 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne og laver en short-list på op til 10 kandidater til Young V&A. Young V&A vil derefter gennemgå listen og invitere potentielle kandidater til et onlineinterview den 13. maj 2024. Samtalerne finder sted den 22. maj 2024. Efter interviewene vil V&A træffe den endelige beslutning om hvilken designer eller designgruppe, som bliver den kommende Designer in The Shed på Young V&A. Bemærk, at datoerne for 2025 ikke er fastlagt endnu. 
 • Den valgte designer eller designgruppe er selv ansvarlig for forsikring.
 • Det er muligt at medbringe familie.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt. 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet: 

 • Faglighed 
  Projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer 
 • Sammenhæng 
  Projektet har en gennemtænkt kobling mellem ide og valgte metoder og/eller virkemidler 
 • Betydning 
  Projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge 

I din engelsksprogede ansøgning skal du beskrive:

 • Din profession og erfaring i relation til de forskellige forhold som Young V&A efterspørger hos en kommende Designer in The Shed
 • Det reseachprojekt i relation til Young V&A’s samlinger, som du ønsker at lave i forbindelse med dit ophold samt hvordan det vil bidrage til din professionelle udvikling
 • Hvordan denne research kan omsættes til aktivt at engagere Young V&A’s publikum, f.eks. i form af en workshop, show-and-tell eller et andet formidlingsformat.
 • Inkluder desuden link til dit website eller relevant tilstedeværelse på sociale medier

Desuden skal du være opmærksom på: 

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, samt argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen. 

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen. Du kan ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.


Du SKAL vedhæfte følgende bilag: 

 • Ansøgning på engelsk: Én sides projektbeskrivelse á maks. 2.400 enheder inkl. mellemrum (PDF eller Word)
 • Billedmateriale: Maks. to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du vil arbejde med. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word).
  Eventuelt maks. fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis, hvis det er relevant (filformat: PDF eller Word). 
 • Kort og målrettet engelsksproget CV: CV’et må maksimalt fylde én side. Ansøger I som designgruppe, skal I vedlægge forkortede CV'er på maks. en halv A4-side per deltager (filformat: Word eller PDF). 

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre. 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer 
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag 
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning 
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning 
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget 
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for 
 • at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning 
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet 
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning 
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Designer in The Shed modtager to faste tilskud, hhv. DKK 73.500 som tilskud til arbejdstid og arbejde, og et tilskud til transport, overnatning og flytning på DKK 103.800. I alt DKK 177.300 som udbetales af Statens Kunstfond direkte til den valgte designer eller designgruppe. Young V&A administrerer et produktionsbudget som kan anvendes i dialog med Young V&A for udgifter relationeret til designeren eller designernes arbejde under opholdet. 

Hvis du/I bor i London vil det tilskud som er målrettet overnatning, transport og flytning blive nedskrevet til DKK 10.000, som kan anvendes til at flytte dit eller jeres studio ind i The Shed.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • mere end 100.000 kroner bliver pengene udbetalt i to rater, hvoraf den første udbetales snarest muligt.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 31. maj 2024. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og V&A, og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.
 

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater. Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt". 

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning. 

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. 

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse

Hvem vurderer ansøgningen

På baggrund af de indkomne ansøgninger udabejder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design en short-list på op til 10 kandidater til V&A. V&A vil herefter vurdere ansøgningerne og træffe den endelige beslutning om hvem der modtager opholdet som Designer in The Shed.

Opdateret 31. marts 2023