Open call: Artist-in-Residence for kunstner inden for smykkekunst eller korpus

Open call til Artist-in-Residence ophold for en smykkekunstner eller kunstner, der arbejder med korpus i efteråret 2025 i München, Tyskland.
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen for 2025 ikke er fastlagt endnu. Fristen forventes at ligge i foråret 2025.

Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Frist

 • 26.03.2025, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Opholdet er målrettet en professionelt udøvende smykkekunstner eller korpusarbejder, som arbejder på et højt kunstnerisk niveau. Ansøger har et stærkt kunstnerisk sprog og viden inden for smykke- eller korpusområdet, og ønsker at videreudvikle sin eksisterende position. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er at fremme de kunstneriske dimensioner af dansk kunsthåndværk og design i Danmark samt de kunstneriske dimensioner af dansk kunsthåndværk og design i udlandet.

Artist-in-Residence opholdet (Gaststudierende) er etableret i samarbejde med det internationalt anerkendte Akademie der Bildenden Künste i München, Jewellery and Hollowware. Opholdet er målrettet en professionelt udøvende smykkekunstner eller korpusarbejder, som arbejder på et højt kunstnerisk niveau og som har et stærkt kunstnerisk sprog og viden inden for smykke- eller korpusområdet, og som ønsker at videreudvikle sin eksisterende position. Med udgangspunkt i et konkret projekt af enten research- eller materialeorienteret karakter, vil du få mulighed for at arbejde med din kunstneriske udvikling, være undersøgende og erhverve dig ny teoretisk forståelse for og indsigt i egen praksis.

For at sikre en solid faglig forankring på Akademie der Bildenden Künste i München, er opholdet af seks måneders varighed (oktober 2025 – marts 2026). Du vil få adgang til alle relevante værksteder og aktiviteter på universitetet. Som Artist-in-Residence vil du indgå i undervisningen på kunstakademiet under ledelse af professor og smykkekunstner Karen Pontoppidan, som også vil give dig individuel sparring.

Som Artist-in-Residence skal du være villig til og åben overfor at indgå i kunstakademiets måde at arbejde på, som bl.a. er karakteriseret ved at forholde sig aktivt til omverdenen og eksisterende kritiske diskurser som fx grøn-, social- og kulturel bæredygtighed, konsumsamfundet, identitet og feminisme.

Endelig forventes det, at du deltager aktivt i de netværksaktiviteter på smykkescenen i München som understøttes af kunstakademiet, ligesom du skal bidrage til en mindre publikation, der udarbejdes af akademiet i samarbejde med Kunstfonden. Dit endelige projekt vil blive præsenteret sammen med andre smykke- og korpuskunstnere på kunstakademiet i forbindelse med Internationalen Handwerksmesse Schmuck.

Artist-in-Residence opholdet er etableret i samarbejde med det internationalt anerkendte Akademie der Bildenden Künste i München, som er en af verdens førende institutioner for udvikling af smykkekunst og korpus. Af samme grund bærer kunstakademiet præg af tilsøgning fra talentfulde studerende fra hele verden, hvorfor undervisningsniveauet er på et højt niveau.

Kunstakademiets centrale placering inden for smykke- og korpus skyldes ikke mindst akademiets placering i München. München er hjemby for verdens ældste internationale udstillingsplatform for smykkekunst, SCHMUCK, som siden 1962 har fremvist det ypperste inden for smykkekunst og været absolut tonegivende. Hvert år i marts måned tiltrækker byen derfor smykke- og korpuskunstnere, journalister, gallerister, kuratorer og andre design- og kunsthåndværkprofessionelle, hvilket frembyder en stor række imponerende, mangeartede og inspirerende oplevelser, tilbud og netværksmuligheder.

Samarbejdet mellem Kunstfonden og kunstakademiet i München er skabt ud fra en erkendelse af de manglende muligheder for videreuddannelse af professionelle danske smykke- og korpuskunstnere på et tilstrækkeligt højt niveau i Danmark. Det første open call fandt sted i foråret 2023. Open call for ophold i hhv. 2024-2025 og 2025-2026 offentliggøres ligeledes hvert forår.

Indsatsen er en del af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs overordene strategi for kunsthåndværk og designområdet

Praktisk information

Som Artist-in-Residence vil du modtage et samlet tilskud til dit ophold til at dække omkostninger for bolig under ophold, transport, leveomkostninger, materialeudgifter samt administrationsgebyr til akademiet, som Artist-in-Residence betaler, på i alt 137.500 kr.

Som resident får du desuden:

 • adgang til alle relevante værksteder
 • adgang til skolernes faglige miljø, netværk og aktiviteter
 • mulighed for at arbejde med og udvikle dine kunstneriske praksis og et konkret projekt
 • individuel feedback og sparring med professor og smykkekunstner Karen Pontoppidan
 • præsentation af dine værker sammen med øvrige smykke- og korpuskunstnere fra kunstakademiet i forbindelse med Schmuck
 • omtale i en mindre publikation i forbindelse med kunstakademiets præsentation af værker
 • hjælp fra det Danske Konsulat i München til at finde en lejlighed

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 • Faglighed
  projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer
 • Sammenhæng
  projektet har en gennemtænkt kobling mellem ide og valgte metoder og/eller virkemidler
 • Betydning
  projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge

Hertil skal du med udgangspunkt i et konkret projekt af enten research- eller materialeorienteret karakter beskrive, hvad du ønsker at undersøge under dit ophold samt redegøre for, at du har forståelse for de forventninger kunstakademiet har til de studerendes involvering. Der lægges vægt på, at du i din motiverede ansøgning klart gør rede for ambitionerne for Artist-in-Residence opholdet og hvad du ønsker opholdet skal kunne give din kunstneriske udvikling. Endelig er det afgørende at du udviser lyst til at bruge opholdet til at skabe professionelle udviklingsmuligheder og netværk, og vil indgå aktivt i akademiets undervisning og netværksaktiviteter.

Du skal desuden redegøre for, hvordan du efter opholdet vil sikre en lokal dansk forankring af din oplevelse/erfaring/viden fra dit ophold i en relevant form. Vær opmærksom på, at afhængigt af hvilket format du vil gøre dette i, kan du søge om yderligere projektstøtte til at realisere dette i puljen Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Du vil desuden blive bedt om at bidrage med en præsentation af dit arbejde til en mindre publikation. Dette arbejde vil sandsynligvis også ligge uden for Artist-in-Residence opholdet.

Alle ansøgninger vurderes af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design som herefter udarbejder en short-list til Akademie der Bildenden Künste, München, der træffer den endelige beslutning om hvem der tilbydes Artist-in-Residence opholdet. Du vil få besked fra sekretariatet i uge 18, hvis du er på denne short-list. Det endelige svar på din ansøgning vil du få senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

Desuden skal du være opmærksom på:

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din motiverede ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde, samt argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Motiveret ansøgning: Én sides tekst á maks. 2400 enheder inklusiv mellemrum
 • Billedmateriale: Maks. to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, du vil arbejde med under opholdet. Billedmaterialet kan være fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller Word)
 • Op til fem A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller Word).
 • Målrettet CV på maks. én A4-side

Vedhæft venligst ikke inspirationsbilleder, mood boards eller andre billeder af andres arbejde. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • At de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • At vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • At du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • At du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • At bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • At det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget samt Akademie der Bildenden Künste, München.
 • At din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CPR/CVR-nummer, du benytter.
 • Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale det. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN

Modtager du tilskud:

 • bliver tilskuddet udbetalt samlet så hurtigt som muligt herefter. Tilskuddet dækker omkostninger for bolig under ophold, transport, leveomkostninger, materialeudgifter samt administrationsgebyr til kunstakademiet (ca. 2500 kr.), men ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig og booke transport samt eventuelle forsikringer i forbindelse med opholdet.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Udvalget udarbejder en short-list til Akademie der Bildenden Künste i München, der træffer den endelige beslutning om hvem der tilbydes Artist-in-Residence. Kommer du på denne short-list, vil du høre fra sekretariatet i uge 18. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design vurderer alle ansøgninger og udarbejder herefter en short-list til Akademie der Bildenden Künste, München, som på denne baggrund beslutter hvem der skal tilbydes Artist-in-Residence.

Opdateret 31. marts 2023