Statens Kunstfond

Nordiske oversættelser

Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges af nordiske forlag, der ønsker at udgive et dansk værk i oversættelse til et nordisk sprog. Ansøgning fra danske forlag om støtte til oversættelse af nordiske titler fra andre nordiske sprog skal søges i det pågældende oprindelsesland.

Frister:

  • 15. august
  • 1. februar

* Note: Der er to årlige frister, en i februar og en i august. Vi modtager kun ansøgninger elektronisk.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af nordiske forlag, der ønsker at udgive et dansk værk i  oversættelse til et nordisk sprog.

For støtte til nordiske oversættelser gælder det, at støtte skal søges i det nordiske land, hvor et givet værk har sin originaludgivelse. Oversættelse af værker fra dansk skal således søges hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Nordisk Ministerråds program for kunst og kultur har videreført ordningen for støtte til oversættelse af litteratur og dramatik fra et nordisk sprog til et andet.  Støtten kan udover ovennævnte genrer også tildeles særlige temanumre af tidsskrifter med nordisk sigte, ligesom udgivelsesstøtte til illustrerede børnebøger også kan tildeles.

Eksempler på mål/aktivitet: Et værk skrevet og udgivet på dansk oversættes og udgives på et af de nordiske sprog. En dansk børnebog oversættes og udgives på et nordisk sprog med udgivelsesstøtte.

Ansøgninger om støtte til oversættelse af poesi, dramatik og børne- og ungdomslitteratur får særlig opmærksomhed, og værker, der er blevet tildelt Nordisk Råds Litteraturpris, vil  have fortrinsret i op til tre år efter pristildelingen. Desuden prioriteres de små sprogområder i Norden.

Når et værk har modtaget støtte fra Nordisk Ministerråd, skal dette fremgå af bogens kolofonside og smudsomslag. Hvis bogen udgives i pocketformat, skal det fremgå af bagsiden. I alle tilfælde skal Nordisk Ministerråds logo anvendes.

Forlaget skal sende et eksemplar af det oversatte værk til Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur. Desuden skal forlaget sende ét eksemplar af det oversatte værk til Nordisk Ministerråds Sekretariat, Ved Stranden 18, DK-1061 København K, og yderligere ét eksemplar til Nordens Hus, Sturlugötu 5, 101 Reykjavik, Island.

Oversættelsesstøtten administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med de nordiske litteraturcentre.
Kontakt til de nordiske lande:
Norge: Norla
Sverige: Kulturrådet 
Finland: Fili
Island: Icelandic Literature Centre
Færøerne: Farlit
Grønland: Grønlands Forfatterforening
Sameland: Samisk Kunstnerråd

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på værkets kvalitet og oversætterens kvalifikationer. 
Normalt forventes det, at oversætteren er professionel og har erfaring med at oversætte fra dansk.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på: 

  • værkets kvalitet
  • Oversætterens kvalifikationer – det forventes typisk, at oversætteren er professionel og har erfaring med at oversætte fra det pågældende sprog inden for den genre, hvortil der søges om støtte.
  • at oversætteren oversætter til sit modersmål
  • at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på

Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål.

I forhold til oversættelse af faglitteratur, så lægger udvalget vægt på, at værket har almen faglig karakter. Oversættelse af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger støttes ikke.

Der gives ikke støtte til oversættelse af egne værker og tekstrevision. Der gives normalt heller ikke støtte til danske forlag, der ønsker at udgive danske værker i oversættelse.

Puljen kan først søges, når ansøger har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter. Statens Kunstfond kan ikke yde støtte til en oversættelse, hvis den er udkommet før den ansøgningsfrist, ansøgningen er modtaget til.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes:

  • Oversætterens CV med relevante oplysninger: uddannelse, erfaring, særlige oversættelser mv. (maks. én A4-side)
  • Tre siders tekstprøve fra oversættelsen.
  • Tre siders tekstprøve på dansk fra originalværket.
  • Ved udenlandsk bank skal banksskema (se nedenfor) udfyldes og vedhæftes.

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

For ansøgere med udenlandsk konto brug et af de nedenstående skemaer og vedhæft det som bilag til ansøgningen: 

Bankskema for lande uden IBAN

Bankskema for lande med IBAN

Økonomi

Der kan søges om hel eller delvis dækning af oversætterhonoraret. Almindeligvis gives der kun delvis støtte til oversætterhonoraret.

Bemærk: Tilskud til oversættelse må kun anvendes til honorar til den konkrete oversætter, med hvem der er indgået kontrakt, og hvis CV er oplyst i ansøgningen.  Det fulde tilskud skal udbetales til oversætteren uden fradrag af eventuelle gebyrer, skatter eller afgifter.

Man kan få indtryk af støttens størrelse ved at orientere sig i oversigten på kunst.dk 'Tildelinger'.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk 'Tildelinger'.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer indkomne ansøgninger.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)