Netværksprogram i Korea og Sverige for scenekunstner med fokus på aldring i samfund

Professionelle scenekunstnere kan ansøge om at blive en del af Korea-Nordic Connection 2022, som omfatter netværksmøder i Västerås, Sverige, den 7.-9. juni 2022 og i Seoul, Korea, den 26.-30. september 2022.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Frist

  24.02.2022, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstnere, som arbejder med aldring som tema eller har en kunstnerisk praksis rettet mod ældre borgere.

Hvem kan ikke søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest ved ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Korea-Nordic-Connection-programmet støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere, som arbejder tematisk med det aldrende samfund eller henvender sig til ældre borgere igennem deres kunstnerisk praksis.

Udvekslingen giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med disse temaer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative udvekslinger og samarbejder. Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Første netværksmøde er den 7.-9. juni 2022 i Västerås, i Sverige. De koreanske og nordiske deltagere mødes på Sveriges største scenekunstfestival, Scenkonstbiennalen, hvor Kulturrådet Sverige vil være vært for en række forelæsninger, seminarer og workshops, som tager udgangspunkt i temaet for dette års Korea-Nordic-Connection-program. Igennem aktiviteterne vil der blive afsat tid til at udveksle idéer, praksisser og erfaringer mellem deltagerne.

Andet netværksmøde er 26.-30. september 2022 i Seoul, Korea. De koreanske og nordiske deltagere mødes i forbindelse med Performing Arts Market Seoul med lokale og internationale scenekunstnere og producenter for at dele, reflektere over og indgå i kritisk dialog om erfaringer, cases og praksis vedrørende arbejdet med kunst og aldring.

Der ydes et tilskud til rejseudgifter, diæter, hotel og honorar i forbindelse med deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2022. Ud over rejselegat følger adgang til undervisning, arbejdsfaciliteter, samt mulighed for sparring og netværksopbygning med de andre deltagere.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med KAMS (Korea Arts Management Services), Dance Info Finland, Circus Info Finland, Swedish Arts Council og Performing Arts Hub Norway om Korea-Nordic Connection 2022.

Gennem Open Calls udvælger hver nordisk partner en deltager og KAMS udvælger 3-5 koreanske deltagere til programmet.

Du kan læse mere om KAMS her.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges der vægt på at støtte en scenekunstner som:

 • Har høj kunstnerisk kvalitet
 • Har professionel erfaring med og interesse for at arbejde kunstnerisk med aldring som tematik, eller har en kunstnerisk praksis rettet mod ældre borgere
 • Har interesse for koreansk scenekunst og er motiveret for at samarbejde med koreanske partnere
 • Er villig til at dele og reflektere over egen praksis og erfaringer med de andre deltagere og evt. også bredere i forbindelse med åbne paneldebatter og aktiviteter både i Sverige og Korea
 • Kommunikerer flydende på engelsk
 • Har gjort sig tanker om, hvordan en residensmulighed som denne kan gavne den fremtidige udvikling af egen produktion og bidrage til det danske scenekunstmiljø

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema – vi modtager ikke fysisk materiale.

Her på siden finder du ansøgningsskemaet. Du skal vedhæfte alle dine bilag til ansøgningsskemaet. Det er en god idé at orientere sig i det elektroniske ansøgningsskema, inden du går i gang med at udfylde selve ansøgningen, så du kan have alle oplysninger og dokumenter klar. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt. Nederst på siden under ”Hvad gør du nu?” finder du ansøgningsskemaet som PDF. Så kan du orientere dig i skemaet inden du udfylder den egentlige ansøgning.  

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Motivation for at ansøge om deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2022, inkl. en kort beskrivelse af din kunstneriske praksis og erfaring med og interesse for at arbejde tematisk med det aldrende samfund (max. 2 sider, på engelsk)
 2. Budget
 3. CV (på engelsk og med foto)

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen og vil ikke blive returneret.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Motivation og CV skal være på engelsk af hensyn til de internationale projektpartnere. 

Økonomi

Du kan ansøge om op til 40.000 kr. til deltagelse i Korea-Nordic Connection programmet.

Udbetaling:

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

 • Tilskuddet udbetales så tæt som muligt på startdatoen for udgiftsperioden, som er angivet i ansøgningsskemaet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Du får svar på din ansøgning på e-mail. Og når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskuddet, skal det fremgå af afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 08. april 2022