Statens Kunstfond

Karriereprogram Den unge kunstneriske elite

Tilskud til de absolut mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej har skabt sig et navn i kunstverdenen.

* Note: Fristen er 2. august kl 23.59

Hvem kan søge?

Unge talentfulde kunstnere (enkeltpersoner eller kunstneriske grupperinger) inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst og krydsfelterne mellem disse.

Ansøger skal have minimum et års relevant erfaring og skal have udvist højt kunstnerisk niveau og såvel nationalt som internationalt potentiale ved fx:

 • ansættelse eller samarbejde med professionelle kunst- og kulturinstitutioner, festivaler, gallerier, ved officielle udgivelser og lignende i Danmark/udlandet
 • engagementer i udlandet
 • god placering i international konkurrence
 • samarbejde eller aftale med kunst- og kulturinstitution/-producent/-agent nationalt og internationalt

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Det tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite.

Er du berettiget til at søge?

Studerende på statsligt anerkendte kunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge Karriereprogram Den unge kunstneriske elite.

Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der modtager statslig driftsstøtte fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond.

Hvad er formålet med ordningen?

Karriereprogram Den unge kunstneriske elite er en støtteordning til de absolut mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej har skabt sig et navn i kunstverdenen. Formålet er at give talenterne mulighed for at udvikle kompetencer med henblik på at opnå fodfæste på de nationale og internationale kunstscener.

Det toårige forløb realiseres med udgangspunkt i en karriereplan, som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af et individuelt karriereforløb, der f.eks. kan indeholde hjælp til mentorordninger, masterclasses, individuelle coachingforløb, rejse- og netværksaktiviteter, støtte/lån til opstart af virksomhed, udarbejdelse af en forretningsplan, markedsføringstiltag, m.v.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond lægger vægt på ansøgers kunstneriske niveau, kunstneriske potentiale nationalt og internationalt og på, at kunstnerens kunstfaglige og øvrige karrieremæssige kompetencer styrkes væsentligt i løbet af de to år. Statens Kunstfond lægger desuden vægt på karriereplanens realiserbarhed, prioritering og metode og på ansøgers planer for formidling af egne erfaringer til studerende på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt i relevante kunstneriske talentmiljøer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang. Links til relevant lyd-, video-, tekst- og billedmateriale kan angives i ansøgningsskemaet. Følgende bilag skal vedhæftes den elektroniske ansøgning:

 1. En karriereplan (max. 4 sider) med udgangspunkt i "SKABELON, KARRIEREPLAN – KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE” (se vedlagte bilag 1)
 2. Et budget med udgangspunkt i ”BUDGETSKEMA – KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE” (se vedlagte bilag 2)
 3. CV for ansøger og konsulent (max 1 sides tekst per person) plus evt. relevant billedmateriale
 4. Samarbejdsaftaleskema (max 1 side) med udgangspunkt i ”SAMARBEJDSAFTALESKEMA – KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE” (se vedlagte bilag 3)

De vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.

Det er en forudsætning, at udarbejdelsen af karriereplanen sker i samarbejde med en professionel konsulent, som også kan fungere som løbende koordinator og rådgiver for ansøger. Konsulentens honorar kan indgå som en del af budgettet til karriereplanen. Statens Kunstfond vil vurdere, om honoraret er på et rimeligt niveau i forhold til tilskuddets størrelse og konsulentens opgaver.

BEMÆRK: det er kunstneren/kunstnerne selv, der skal ansøge om Karriereprogram Den unge kunstneriske elite.

Ekstra materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds tre år tilbage, vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse:

Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Den samlede pulje til uddeling til Karriereprogram Den unge kunstneriske elite udgør 6.000.000 kr. i 2019. Udvalget forventer at udpege 15-20 tilskudsmodtagere.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 4 måneder efter ansøgningsfristen. Fra du har indsendt din ansøgning til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til de respektive udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Udvælgelsen til Karriereprogram Den unge kunstneriske elite sker i 2 faser.

1. fase

Statens Kunstfond udvælger et antal ansøgere på baggrund af bl.a. kunstnerisk niveau, internationalt potentiale og den indsendte karriereplan.

2. fase

De udvalgte ansøgere og deres konsulenter tilbydes et dialogmøde med Slots- og Kulturstyrelsen omkring udformning og indhold af den endelige karriereplan. Herefter udvælger Statens Kunstfond – med udgangspunkt i de endelige karriereplaner – de endelige modtagere af tilskud samt beslutter tilskuddets størrelse.

Uddelingen bliver offentliggjort på www.kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite kan yde støtte til professionel kunstnerisk virksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Modtagere af tilskud til Karriereprogram Den unge kunstneriske elite skal indsende redegørelser for karriereforløbet til Statens Kunstfond efter henholdsvis 1 og 2 år. Bemærk, at der også skal afrapporteres aktiviteter vedrørende formidling af erfaringer til studerende på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt i relevante kunstneriske talentmiljøer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite prioriterer ansøgningerne på baggrund af en indledende indstilling fra de relevante udvalg i Statens Kunstfond. Ansøgninger vedrørende film vil blive vurderet af Det Danske Filminstitut, før det tværgående udvalg foretager den endelige prioritering.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål angående puljen?
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)