Statens Kunstfond

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Frister:

 • 3. august
 • 2. november

* Note: Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Hvem kan søge?

 • Producenter af professionel scenekunst kan søge med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år), eller med voksenopsøgende teater. Voksenopsøgende teater er forestillinger, der spilles på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, f.eks. et bibliotek, et torv eller en institution.

Ansøger du med udenlandske gæstespil?

 • Teatre kan løbende ansøge om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle gæstespil i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark. En eventuel refusion af udenlandske gæstespil gælder i den periode, hvor gæstespillet eller festivalen løber.

I vurderingen af udenlandske gæstespil lægger udvalget vægt på, at du som ansøger har erfaring som kurator, og at gæstespillet optræder i en kunstnerisk sammenhæng. 

Du finder de obligatoriske skemaer, du skal bruge til din ansøgning, under afsnittet "Hvad skal ansøgningen indeholde?".  

Hvem er automatisk godkendt til refusion?

 • Forestillinger, der er produceret med tilskud efter lov om scenekunst. Det gælder f.eks. forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, og forestillinger, der er produceret af teatre, som får driftstilskud under lov om scenekunst.

Bemærk, at refusionsgodkendelsen ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud efter lov om scenekunst. Hvis en godkendt forestilling bliver overdraget til et teater, der ikke modtager tilskud efter lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal teateret ansøge om ny refusionsgodkendelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Refusionsordningen er at give kommunerne et incitament til at købe godkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningsproceduren foregår ved en vurdering af en skriftlig ansøgning. Projektstøtteudvalget for Scenekunst foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte forestilling, hvor der lægges vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard. Forestillingen skal som udgangspunkt kunne godkendes som professionel scenekunst. 

Med professionel menes, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst. At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er, at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører.

Med scenekunst menes, at forestillingen er baseret på et samlende kunstnerisk koncept (f.eks. et manuskript, en koreografi, et dramaturgisk forløb eller lignende), og i sin form, opbygning og fremførelse har en kunstnerisk kvalitet.

I vurderingen af forestillingens kvalitative standard lægger udvalget vægt på:

 • Forestillingens idé og kunstneriske intention
 • Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse
 • Sammenhængen mellem form og indhold
 • Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • De medvirkendes sceniske færdigheder
 • Relation til publikum
 • At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Som udgangspunkt godkendes koncerter, shows og kampagner i traditionel forstand ikke som scenekunst.

Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst kan dog ikke alene afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning. Udvalget betragter i udgangspunktet enhver forestilling, uanset genre, som scenekunst. Der lægges dog i høj grad vægt på, om forestillingens karakter og kvalitet er på et kunstnerisk professionelt niveau, og kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk standardbilag med oplysninger om forestillingen. Du skal bruge denne skabelon, som du henter her.
  • I bilaget kan du med fordel henvise til information fra Tereba og linke til hjemmeside, eventuelle videooptagelser og anmeldelser af forestillingen.
 • CV på de kunstneriske medvirkende (maks. 1 side per person, gerne med foto og med beskrivelse af de medvirkendes funktion i forestillingen)

Til udenlandske teaterforestillinger skal du bruge disse to obligatoriske skemaer:

Bemærk, at du skal indsende en elektronisk ansøgning for hver forestilling, du søger refusionsgodkendelse til.

Hvis du ansøger med en forestilling, der ved en tidligere ansøgningsrunde ikke er blevet refusionsgodkendt, skal du redegøre for, hvordan forestillingen har udviklet sig siden sidste præsentation.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formatet PDF. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvilke forestillinger, der skal refusionsgodkendes.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)