Garantiordningen – optagelse af forestillinger

Kunstområde :

Frist

 • 01.07.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Aktører, der producerer professionelle scenekunstforestillinger til turné i Danmark, kan søge om at få deres færdigproducerede forestillinger optaget i Garantiordningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at medvirke til, at smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Smalle forestillinger er forestillinger, der er genreudvidende, som udforsker scenekunsten, som præsenterer nye æstetikker, som gentænker scenekunstens formater, og som er kunstnerisk risikovillige.

Du kan også søge optagelse af:

 • Genopsætning af forestillinger
 • Familieforestilling, der kan spille for et publikum fra 16 år og op

Du kan ikke søge optagelse af:

 • Forestillinger målrettet mod et børnepublikum (0-16 år). Disse forestillinger hører under Refusionsordningen. Læs mere om Refusionsordningen her
 • Amatørteater
 • Forestillinger, som udvalget vurderer, kan klare sig på markedsvilkår

Du kan søge om optagelse i sæsonerne 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger rækken af forestillinger til at indgå i Garantiordningen i de enkelte sæsoner.

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger Projektstøtteudvalget for Scenekunst vægt på at støtte scenekunst med:

 • mod og vilje til at gå nye veje i forhold til form, indhold eller formater
 • en tydelig kunstnerisk idé samt evnen til at realisere den
 • overvejelser om projektets væsentlighed eller samfundsmæssige relevans
 • aktiv forholden sig til publikums oplevelse af og relation med værket

Udvalget lægger i øvrigt vægt på:

 • turnévenlige forestillinger målrettet et voksenpublikum
 • smalle forestillinger

Bemærk, at I ikke kan ændre godkendelsen til en anden forestilling senere. Søg derfor om godkendelse til den/de forestillinger, I forventer at turnére med i perioden.

Udvalget har desuden fokus på:

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genre, målgruppe og fordeling af optagne forestillinger i de enkelte sæsoner.

Bemærk, at et produktionstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ikke er ensbetydende med, at forestillingen optages i garantiordningen.

Du kan danne dig et indtryk af, hvilke forestillinger, der er optaget i ordningen:

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale. (Skemaet lægges op en måned før ansøgningsfristen).

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Lave en kort beskrivelse af forestillingen
 • Oplyse om genren: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret
 • Oplyse hvilken sæson(er), der søges om optagelse til

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af forestillingen på maks. 2 sider, herunder hvordan forestillingen er egnet til turné
 • CV på de medvirkende kunstnere på maks. én side per person med foto. Vedhæft CV’erne i ét samlet dokument

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version inden for fristen. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning - og eventuelt tilsagn - til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du går afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

Økonomi

Du kan udelukkende søge om optagelse af forestillinger til at indgå i Garantiordningen.

Hvis du har brug for finansiering af turné, kan du evt. søge puljen Scenekunst for børn, unge og voksne.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest medio september 2024. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver de forestillinger, der optages i Garantiordningen offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter kunne se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail. 

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under 'Mine ansøgninger'.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du med sende samtlige bilag.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når din forestilling er optaget i Garantiordningen, skal du registrere forestillingen på den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk via Tereba (Teater Register Basen). På scenen.dk kan potentielle købere se forestillingens godkendelsesstatus. Både teatre, teaterforeninger, kulturhuse med flere bruger nemlig scenen.dk, når de køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen. 

Du skal også registrere din forestilling på turneteater.dk. Bookinger af forestillingen skal ske via turneteater.dk for at kunne udløse en underskudsgaranti til turnéarrangøren.

Køber af forestillingen kan få en underskudsdækning på maks. 16.000 kr., dog maks. 50% af forestillingens indkøbspris. Se på turneteater.dk hvilke betingelser der er for at få udbetaling fra Garantiordningen.

Opdateret 31. marts 2023