Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser

Tilskud til danske gallerier på internationale kunstmesser.
Note:

Årsafslutning: Der bliver ikke behandlet ansøgninger i november og december måned. Hvis du søger efter 31. oktober bliver din ansøgning først behandlet medio januar.

Kunstområde :

Frist

 • Løbende

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du kan søge om tilskud til at deltage i den samme messe.

Du kan søge tilskud til følgende messer i 2024:
ARCOmadrid
Armory Show, New York
Art021 Shanghai Contemporary Art Fair
Art Athina, Athen
Art Basel
Art Basel, Miami Beach
Art Basel, Hong Kong
Art Brussels
Art Central i Hong Kong
Art Cologne
Art Düsseldorf
Art Los Angeles Contemporary
Art Miami
Art Rotterdam
Art Seattle
Art Vilnius
ArtBo
ArteBA
Artissima, Torino
CAN Art Ibiza
Dallas Art Fair
Drawing Now
Expo Chicago
Felix Art Fair, Los Angeles
FIAC, Paris
Frieze Art Fair, London
Frieze Art Fair, Los Angeles
Frieze Art Fair, New York
Independent, NY
Istanbul Contemporary
June Art Fair, Basel
Liste Basel 
Market, Stockholm
Material Art Fair, Mexico City
Miart Milano
NADA, Miami
NADA, New York
Paris Internationale
Paris Photo, New York
Paris Photo, Paris
Shenzen DNA, Kina
Scope Miami
SP Arte
Swab Art Fair
Taipei Dangdai
The Others, Torino
Untitled Miami
Vienna Contemporary
Volta Basel
Volta New York
West Bund Art & Design
Zona MACO, Mexico City

Messer der kunne søges tilskud til i 2023:
ARCOmadrid
Armory Show, New York
Art021 Shanghai Contemporary Art Fair
Art Athina, Athen
Art Basel
Art Basel, Miami Beach
Art Basel, Hong Kong
Art Brussels
Art Central i Hong Kong
Art Cologne
Art Düsseldorf
Art Los Angeles Contemporary
Art Miami
Art Rotterdam
Art Seattle
Art Vilnius
ArtBo
ArteBA
Artissima, Torino
Dallas Art Fair
Drawing Now
Expo Chicago
Felix Art Fair, Los Angeles
FIAC, Paris
Frieze Art Fair, London
Frieze Art Fair, Los Angeles
Frieze Art Fair, New York
Independent, NY
June Art Fair, Basel
Liste Basel 
Market, Stockholm
Material Art Fair, Mexico City
Miart Milano
NADA, Miami
NADA, New York
Paris Internationale
Paris Photo, New York
Paris Photo, Paris
Shenzen DNA, Kina
Scope Miami
SP Arte
Swab Art Fair
Taipei Dangdai
The Others, Torino
Vienna Contemporary
Volta Basel
Volta New York
West Bund Art & Design
Zona MACO, Mexico City

Vil du søge tilskud til at deltage på en messe, der ikke er på listen, kan du søge under puljen Værkproduktion og udstillinger.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk samtidskunst i udlandet, ved at støtte danske gallerier i forbindelse med promovering af danske kunstnere på internationale kunstmesser. Derfor yder udvalget støtte, såfremt et galleri udstiller mindst to danske kunstnere eller laver en solopræsentation af en dansk kunstner, på en af de internationale kunstmesser, der er på listen over støtteberettigede messer.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier

 • For at opnå refusion skal der være indgået bindende tilsagn om deltagelse på messen mellem galleriet og den pågældende kunstmesse. Kopi af dette tilsagn skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte til transport skal denne varetages af et professionelt transportfirma – prisoverslag skal vedlægges ansøgningen, såfremt der ansøges om transportstøtte.
   
 • En liste over alle kunstnere, som galleriet har tænkt sig at præsentere på den pågældende messe, der søges om støtte til, skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte skal mindst én af disse kunstnere være dansk, og galleriet skal præsentere nulevende kunstnere – men ikke nødvendigvis udelukkende nulevende kunstnere. 

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Udfyldt projektbeskrivelse og budget - brug denne skabelon (doc).
 • I budgettet skal du kun anføre de beløb, du søger tilskud til hos Projektstøtteudvalget for Billedkunst (skriv 0 i budgetposter som ikke er relevante). Du skal anføre projektets samlede budget i oversigten over finansieringen på næste side.
  • I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er med at deltage på den messe, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at gennemføre en udstilling med et bestemt antal danske kunstnere på en støtteberettiget messe. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Dokumentation for invitation til messen
 • Pris på messestand
 • Prisoverslag på transportudgift fra et professionelt transportfirma

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan søge tilskud til en messestand og transport af værker på op til 50.000 kroner per galleri/år. Et galleri kan altså højest blive tildelt 50.000 kroner per år til messer, der står på messelisten ovenfor. 

Du skal være opmærksom på, at puljen har en ramme, som kan blive opbrugt inden årets udgang. Sker det at puljen løber tør for midler på det tidspunkt, du indsender en ansøgning, kan din ansøgning ikke imødekommes.

Du kan se en oversigt over tilskud, der er givet i puljen, ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud, bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb.
Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 5 uger efter du har indsendt ansøgningen. Du modtager en notifikationsmail når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.
Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen og samtidig bliver alle tildelinger offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning får du en skærmkvittering som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Hvis du vil redigere i en indsendt ansøgning er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det først, så vi behandler den korrekte version af din ansøgning.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet skal du skrive via kontaktformularen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningerne i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Opdateret 31. marts 2023