Bibliotekspenge for bøger – Rettelser til titellisten

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger står på folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre, og som er tilmeldt biblioteksafgiften og med i årets beregning, kan i perioden efter årets udbetaling oplyse mangler og fejl på deres titelister. Du behøver ikke at tilføje titler, der er udkommet i år. De kommer automatisk med næste år. Man kan ikke rette i antallet af eksemplarer af en given titel på titellisten.
Note:

OBS! Du finder skemaet i den røde bjælke, hvor der står Ansøg i Tilskudsportalen.

Frist

 • 11.06.2024, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Hvad kan du rette på din titelliste?

 • Såfremt litteraturtypen (genrebetegnelse) for titler på titellisten er forskellig fra den litteraturtype, titlen er registreret som i Nationalbibliografien, kan du rette litteraturtypen, så den stemmer overens med registreringen i Nationalbibliografien.

 • Du kan rette sidetallet for titler, hvor sidetallet er angivet med * på titellisten.
 • Du kan tilføje titler til din titelliste, som du har skrevet under pseudonym, og pseudonymet fremgår i Nationalbibliografien.
 • Du kan tilføje titler til titellisten, som du har skrevet under et andet navn, eller ved fejlskrivning af dit navn, og navnet er nævnt i Nationalbibliografien.
 • Det kan være nødvendigt, at du selv tilføjer titler til din titellise, hvis der er flere tilmeldte til biblioteksafgiften med samme navn som dit (f.eks. Hans Hansen).

Du skal ikke bruge rettelsesskemaet i disse tilfælde

 • Hvis der er tale om titler, der er udkommet i år. De kommer automatisk med næste år.
 • Hvis der er tale om titler, hvor der er mere end 3 bidragydere, skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om, titler, hvor du ikke fremgår af Nationalbibliografiens registrering af bogen, skal du sende dokumentation for dit bidrag til bogen via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om, titler, hvor du fremgår af Nationalbibliografiens registrering af bogen og I er mere end 3 bidragydere, skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis du har illustreret til en oversættelse. Her skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om titler, hvor du ønsker at fravige Nationalbibliografiens registrering i primære og sekundære bidragydere. Her skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Du kan ikke rette sidetal for titler, med mindre side/minuttallet er angivet med * på titellisten.
 • Man kan ikke rette i antallet af eksemplarer af en given titel på titellisten.

Når du har indsendt rettelser og tilføjelser til titellisten 

Når du har indsendt dine rettelser og tilføjelser til din titelliste, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen dine korrigerede oplysninger, og korrigerer eventuelt på den baggrund din pointberegning. I så fald vil det medføre ændringer i din udbetaling af biblioteksafgift.

En eventuel ny beregning vil blive foretaget sidst på året, hvor du også vil kunne se ændringerne på en ny titelliste. Du vil ikke høre noget fra os inden da.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer løbende rettelser til titellister og udsender eventuelle afslag løbende, såfremt dine indsendte rettelser ikke giver anledning til ændringer i din titelliste.

Benyt skemaet i den røde bjælke, hvor der står Ansøg i Tilskudsportalen, til at melde rettelser til din titelliste. Nyt skema for rettelser åbner 16. april 2024.

Skemaet skal sendes senest 11. juni 2024, dvs. 8 uger efter bibliotekspengenes fordeling 16. april 2024, hvis en evt. rettelse skal have virkning for det indeværende år.

Bøger, der er udgivet i udbetalingsåret, tæller først med næste år, hvor de automatisk vil fremgå på titellisten medmindre, at det er titler, der kræver dokumentation eller der er flere tilmeldte med samme navn som dit.

Økonomi

Folketinget har bevilget 206.465.868 kr. til bibliotekspenge(biblioteksafgift) i 2024.

Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb er 1.452 kr. i 2024.
Ny lov i 2018 blev vedtaget, hvor minimumsgrænsen i 2018 blev sænket til 1.250 kr. + satsregulering.
De reducerede midler fordeles ved nye beregninger mellem de forfattere, oversættere og andre, der i 2024 modtager mindst 1.452 kr. og højst 5.805 kr. i bibliotekspenge.

Opdateret 31. marts 2023