Bibliotekspenge for bøger – Rettelser til titellisten

Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger står på folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre, og som er tilmeldt biblioteksafgiften og med i årets beregning, kan i perioden efter årets udbetaling oplyse mangler og fejl på deres titelister. Du behøver ikke at tilføje titler, der er udkommet i år. De kommer automatisk med næste år. Man kan ikke rette i antallet af eksemplarer af en given titel på titellisten.
Note:

OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Chrome eller Firefox som browser.

Frist

  14.07.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Hvad kan du rette på din titelliste?

 • Såfremt litteraturtypen (genrebetegnelse) for titler på titellisten er forskellig fra den litteraturtype, titlen er registreret som i Nationalbibliografien, kan du rette litteraturtypen, så den stemmer overens med registreringen i Nationalbibliografien.

 • Du kan rette sidetallet for titler, hvor sidetallet er angivet med * på titellisten.
 • Du kan tilføje titler til din titelliste, som du har skrevet under pseudonym, og pseudonymet fremgår i Nationalbibliografien.
 • Du kan tilføje titler til titellisten, som du har skrevet under et andet navn, eller ved fejlskrivning af dit navn, og navnet er nævnt i Nationalbibliografien.
 • Det kan være nødvendigt, at du selv tilføjer titler til din titellise, hvis der er flere tilmeldte til biblioteksafgiften med samme navn som dit (f.eks. Hans Hansen).

Du skal ikke bruge rettelsesskemaet i disse tilfælde

 • Hvis der er tale om titler, der er udkommet i år. De kommer automatisk med næste år.
 • Hvis der er tale om titler, hvor der er mere end 3 bidragydere, skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om, titler, hvor du ikke fremgår af Nationalbibliografiens registrering af bogen, skal du sende dokumentation for dit bidrag til bogen via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om, titler, hvor du fremgår af Nationalbibliografiens registrering af bogen og I er mere end 3 bidragydere, skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis du har illustreret til en oversættelse. Her skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Hvis der er tale om titler, hvor du ønsker at fravige Nationalbibliografiens registrering i primære og sekundære bidragydere. Her skal du sende dokumentation via skema til dokumentation.
 • Du kan ikke rette sidetal for titler, med mindre side/minuttallet er angivet med * på titellisten.
 • Man kan ikke rette i antallet af eksemplarer af en given titel på titellisten.

Når du har indsendt rettelser og tilføjelser til titellisten 

Når du har indsendt dine rettelser og tilføjelser til din titelliste, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen dine korrigerede oplysninger, og korrigerer eventuelt på den baggrund din pointberegning. I så fald vil det medføre ændringer i din udbetaling af biblioteksafgift.

En eventuel ny beregning vil blive foretaget sidst på året, hvor du også vil kunne se ændringerne på en ny titelliste. Du vil ikke høre noget fra os inden da.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer løbende rettelser til titellister og udsender eventuelle afslag løbende, såfremt dine indsendte rettelser ikke giver anledning til ændringer i din titelliste.

Benyt skemaet i højre side til at melde rettelser til din titelliste. Nyt skema for rettelser åbner 19. maj, når du modtager brev om dine bibliotekspenge for 2022.

Skemaet skal sendes senest 14. juli 2022, dvs. 8 uger efter bibliotekspengenes fordeling 19. maj 2022, hvis en evt. rettelse skal have virkning for det indeværende år.

Bøger, der er udgivet i udbetalingsåret, tæller først med næste år, hvor de automatisk vil fremgå på titellisten medmindre, at det er titler, der kræver dokumentation eller der er flere tilmeldte med samme navn som dit.

Økonomi

Folketinget har bevilget 185.499.758 kr. til biblioteksafgift i 2022.

Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb er 1.370 kr. i 2022.
Ny lov i 2018 er vedtaget, hvor minimumsgrænsen i 2018 er sænket til 1.250 kr. + satsregulering.
De reducerede midler fordeles ved nye beregninger mellem de forfattere, oversættere og andre, der i 2022 modtager mindst 1.370 kr. og højst 5.477 kr. i biblioteksafgift.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 20. september 2022