Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

92 muligheder

Program Frist

Udgivelsesstøtte

Udgivelses- og oversættelsesstøtte til litterære værker (bøger, e-bøger, dramatik, litterære podcasts mv.) både for voksne, børn og unge.

Litteratur

06.02.2024, kl. 14:00

Prøveoversættelser fra dansk

Tilskud til prøveoversættelser fra dansk af værker for både voksne, børn og unge.

Litteratur

06.02.2024, kl. 14:00

Større litterære arrangementer og formidling

Tilskud til større litterære arrangementer, initiativer, litteraturformidlende- og øvrige projekter. Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger allersenest en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Litteratur

06.02.2024, kl. 14:00

Rejsetilskud for litteratur

Tilskud til rejser i forbindelse med litterær research.

Litteratur

06.02.2024, kl. 14:00

Projekt- og udviklingspulje til internationalt kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem projekt- og udviklingspuljen. Puljen har til formål, at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører.

Internationalt

09.02.2024, kl. 14:00

Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på at ansøge om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget den 9. februar, 11. april, 2. september og 20. oktober behandles inden for en måned.

Scenekunst

09.02.2024, kl. 14:00

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

OBS! Denne pulje er ved at blive fusioneret med puljen Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen. Der vil fra og med 2024 være fire frister, og den nye ansøgningsvejledning vil blive slået op senest den 15. december. Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

Børn og unge , Kommuner , Scenekunst , Performing arts

01.03.2024, kl. 14:00

Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.03.2024, kl. 14:00

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2023/2024.

Scenekunst

01.03.2024, kl. 14:00

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.03.2024, kl. 14:00
Opdateret 31. maj 2023