Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

85 muligheder

Program Frist

Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til den danske arkitekturscene

Arkitektur

06.09.2022, kl. 14:00

Projektstøtte for arkitektur

Tilskud til projekter udformet af arkitekter, tegnestuer og andre med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene.

Arkitektur , Architecture

06.09.2022, kl. 14:00

Rejselegater for arkitektur

Tilskud til skabende kunstneres inspirations- og researchrejser.

Arkitektur , Internationalt

06.09.2022, kl. 14:00

Puljen til samlingsvaretagelse 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

21.09.2022, kl. 14:00

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. OBS. Ansøgningsfristen er kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt , Børn og unge

03.10.2022, kl. 14:00

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

03.10.2022, kl. 14:00

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører. OBS! Der gives ikke transportstøtte til koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne.

Musik , Internationalt

03.10.2022, kl. 14:00
Opdateret 12. maj 2022