Folkebiblioteker i tal 2013

Baseret på Kulturstyrelsens Biblioteksbarometer og udtræk fra Danmarks Statistik.

Redaktion: Ann Poulsen, Gitte Smed og Ulla Kvist
Publiceret af Kulturstyrelsen september 2014

Hent publikationen i bladre-pdf

Hent publikationen i Pdf til print

Opdateret 18. november 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen