Fællesmagasinet

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at opføre en fælles magasinløsning for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek, som skal rumme uvurderlig kulturarv.


Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre og kommende bygningsejer af fællesmagasinet, og Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet er brugere.

Omkostningseffektiv opbevaring

Byggeriet skal medvirke til, at der – i såvel anlægs- som driftsperspektiv – opnås den bedste og mest omkostningseffektive opbevaring af kulturarven.

Da der er tale om opbevaring af kulturarv af enestående national betydning, stilles der meget høje krav til indeklimaforhold og sikring af bygningen.

Det nye Fællesmagasin skal i overvejende grad indeholde magasiner, fordelt på 3 typer: Basismagasiner, tørre magasiner og kolde magasiner.

Byggeriet skal desuden rumme logistikfunktioner, velfærdsrum og studiefaciliteter. Logistikfunktionerne rummer modtagelse, ekspedition og behandling af genstande.

Byggeriet skal ligge ved Frederikssund

Fællesmagasinet kommer til at ligge på en egnet grund i Vinge, som tilgodeser hensyn til sikring, bevaringsforhold og tilgængelighed for brugerne.

Opførelsen af fællesmagasinet er en del af et langsigtet arbejde igangsat med en udredning om bevaring af kulturarven fra 2003, som bl.a. har peget på, at den bedste og mest omkostningseffektive bevaringsindsats er opbevaring i gode klimastabile magasiner.

Fakta om Fællesmagasinet

  • Totalentreprenør: DS Flexhal med underrådgiverne Gottlieb Paludan Architects, ingeniørfirmaet MOE Rådgivende Ingeniører og leverandør af reol- og opbevaringsløsninger Bruynzeel Storage Systems A/S
  • Totalentreprisekontrakt på i alt 263 mio. kr.
  • Forventet indflytning i 2022
  • Bygningens fodaftryk er ca. 17.300 kvm.
  • Samlede bygningsareal er ca. 24.300 kvm.
  • ca. 25.000 m³ reolplads til opbevaring af genstande for Nationalmuseet.
  • 120 hyldekilometer reoler til opbevaring af biblioteksmateriale for Det Kongelige Bibliotek