Fællesmagasinet

Slots- og Kulturstyrelsen har opført det nye Fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.
Bygningen blev indviet mandag den 16. maj 2022.


Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre og bygningsejer af Fællesmagasinet – og Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet er brugere.

Hele processen er foregået i et tæt samarbejde med Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek, som med deres kolossale specialviden og erfaring med opbevaring af genstande har leveret en kæmpe indsats i løsningen af opgaven.

Omkostningseffektiv opbevaring

Opførelsen af Fællesmagasinet er en del af et langsigtet arbejde igangsat med en udredning om bevaring af kulturarven fra 2003, som bl.a. har peget på, at den bedste og mest omkostningseffektive bevaringsindsats er opbevaring i gode klimastabile magasiner.

Da der er tale om opbevaring af kulturarv af enestående national betydning, er der i projekteringen af Fællesmagasinet blevet stillet meget høje krav til indeklimaforhold og sikring.

Derudover blev byggeriet projekteret med langtidsholdbare materialer og løsninger, der genererer lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger. Alt ser ud til at være gået op i en højere enhed, hvilket gør Fællesmagasinet til et state-of-the-art-eksempel i international sammenhæng.

Fællesmagasinet ligger i Vinge ved Frederikssund

Det nye Fællesmagasin indeholder i overvejende grad magasiner fordelt på 3 typer: Basismagasiner, tørre magasiner og kolde magasiner.

Ud over selve magasinerne rummer bygningen også logistikfunktioner, velfærdsrum og studiefaciliteter - samt forskellige rum til modtagelse, ekspedition og behandling af genstande.

Formålet med Fællesmagasinet er at gøre de rige samlinger mere tilgængelige for forskere, studerende og undervisere, nationale såvel som internationale.

Til dagligt vil der arbejde cirka 8-10 forskere, ud over det faste personale på cirka 4-5 personer. Den nye S-tog station i Vinge vil byde på gode forbindelser til og fra København, resten af Danmark og ja, fra hele verden.

 

Fakta om Fællesmagasinet

  • Totalentreprenør: DS Flexhal med underrådgiverne Gottlieb Paludan Architects, ingeniørfirmaet MOE Rådgivende Ingeniører og leverandør af reol- og opbevaringsløsninger Bruynzeel Storage Systems A/S

  • Anlægsarbejdet startede i maj 2020.

  • Bygningen blev indviet d. 16. maj 2022.
  • De samlede udgifter for hele byggesagen: 345 millioner kroner.
  • Bygningens fodaftryk er ca. 17.300 m2.
  • Det samlede bygningsareal er ca. 24.300 m2.
  • Fællesmagasinet har ca. 25.000 m³ reolplads til opbevaring af genstande for Nationalmuseet, samt 120 hyldekilometer reoler til opbevaring af genstande og arkivalier fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.