Nyt skatkammer for kulturarv ser dagens lys

16.05.2022
I dag indvies et af Danmarks største magasiner til kulturarv, når snoren klippes til det nye Fællesmagasin. Med sine 25.000 kubikmeter reolplads og 120 hyldekilometer er der skabt topmoderne og sikre rammer til opbevaring af genstande og arkivalier fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Når nogle af Danmarks fine kulturskatte skal opbevares, så sker det fremover i helt nye og topmoderne rammer i Nordsjælland. Det nye Fællesmagasin i Vinge ved Frederikssund skal rumme genstande fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen, Gerti Axelsen, siger:

”Fællesmagasinet er med sine over 24.000 kvadratmeter et af de største nybyggerier, som Slots- og Kulturstyrelsen har stået for. Det er på mange måder også et af de mest betydningsfulde byggerier, da vi med det nye magasin sikrer tidsvarende og optimale forhold til opbevaring af vores allesammens kulturarv. 
Arbejdet med Fællesmagasinet har ikke kun været en teknisk og funktionel kompleks opgave, men har i lige så høj grad været arkitektonisk krævende. Hensynet til landskab og omgivelser har indvirket på de konkrete valg af facadernes formgivning og bygningskroppens opbrydning i mindre enheder. Fx er facadernes bearbejdning en moderne fortolkningen af antikkens græske søjler og en diskret hentydning til de historiske skatte bygningen vil rumme.”

Facaderne på bygningen blev i 2021 nomineret til Dansk Industris Betonelementpris.

Praktisk om indvielsen

Indvielsen sker i dag kl. 14.00, hvor direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, direktør for Det Kgl. Bibliotek, Svend Larsen, og vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen, Gerti Axelsen holder taler og snoren klippes til det nye byggeri. Herefter vil der være mulighed for, at gæsterne kan komme ind og se dele af magasinerne.

Pressen er velkommen, men tilmelding er påkrævet. Det bemærkes, at der af sikkerhedshensyn vil være begrænset mulighed for at tage billeder eller filme indendørs.

Topmoderne rammer for kulturarven

Fællesmagasinet tager hensyn til både sikring, optimal bevaring og god tilgængelighed, når der skal transporteres genstande til og fra magasinet. Bygningen er indrettet, så indeklimaet altid kan holdes stabilt, og temperatur og luftfugtighed ikke gør skade på kulturgenstandene. 

Ud over selve magasinerne rummer Fællesmagasinet også logistikfunktioner: rum til modtagelse, ekspedition og behandling af genstande. Nye studiefaciliteter skaber herudover ideelle forhold for forskere og studerende fra ind- og udland – helt tæt på kulturgenstandene.

Baggrund

Slots- og Kulturstyrelsen har været bygherre på fællesmagasinet, der vil blive anvendt af Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Slots- og Kulturstyrelsen drifter bygningen på vegne af brugerne. 

Totalentreprenør på projektet har været DS Flexhal og anlægsarbejdet har været i gang siden maj 2020.
De samlede udgifter for hele byggesagen forventes at beløbe sig til 345 millioner kroner. 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 01. september 2022