Andre end on-demand

Udbydere af fjernsynsudsendelser på internettet, mobilnetværk mv., som ikke er on demand-medietjenester (læs om definitionen af og reglerne om on-demand tjenester), skal registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Forudsætninger for registreringspligten er, at:

  • der udsendes fjernsynsudsendelser i ”elektroniske kommunikationsnet”, som for eksempel internettet og mobilnetværk. Begrebet ” elektroniske kommunikationsnet" er defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (se faktaboks til højre).
  • der er tale om audiovisuelle medietjenester, hvor der udsendes en fortløbende strøm af programmer, og hvor det er tv-foretagendet, som alene bestemmer hvad der skal sendes hvornår.

Hertil hører for eksempel egentlige internet-tv-stationer, som udsender tv i et fast skema ligesom i traditionelt tv, og hvor seeren ikke selv udvælger og downloader programmer.

Enkeltstående livestreaming på nettet af konferencer m.v., der ikke er en del af en samlet programplan, vil som udgangspunkt ikke anses som lineært tv.

Øvrige regler

Udover registreringspligten for denne form for tv på nye platforme gælder også en række regler om bl.a. børnebeskyttelse, oplysningspligt overfor seerne samt om reklamer og sponsorering mv.

Læs mere om registrering og de øvrige regler.

 

Opdateret 01. marts 2023

Gældende lovgivning

Her kan du finde gældende lovgivning om tv på de nye platforme:

Radio- og fjernsynsloven

Reklamebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om registrering og on-demand

Hvad er "elektroniske kommunikationsnet"

"Elektroniske kommunikationsnet" omfatter enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester.

Definitionen stammer fra § 2, stk. 1, nr. 4 i lov om Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Du kan læse definitionen i loven her